Rauxa

Rauxa Nuria Almacellas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M3

Abstract català:

Rauxa consisteix en l’estudi i anàlisi del procés creatiu; des de com percebem l’entorn, fins crear a partir d’ell. Proposa una metodologia de treball basada en la relació entre individu-entorn i les connexions que trobem entre els dos. Aquest projecte és un assaig del procés  de creació, en el que es troben metodologies d’investigació i d’observació amb l’objectiu d’oferir una forma particular de ser i entendre el món. Un món que conté els aspectes formals que representen la individualitat i la informació necessária per establir una noció general, de manera que serveixi de base referencial i conceptual. 
 Manifesta la importància d’observar i la necessitat que ens impulsa a crear. A través de la metodología s’estableix l’imaginari própi. Aquest, formula un arxiu al que recórrer per produir i plantejar altres peces, alguna cosa nova i resolutiva a partir d’eines conegudes.

Abstract espanyol:

Rauxa consiste en el estudio y análisis del proceso creativo;  desde cómo percibimos el entorno, hasta crear a partir de él. Propone una metodología de trabajo basada en la relación entre entre individuo-entorno y las conexiones  que podemos encontrar entre ambos.  
 Éste proyecto es un ensayo del proceso propio de creación, en el que se ponen en práctica metodologías de investigación  y observación, con el objetivo de ofrecer una forma particular de entender el mundo y de ser en él. Un mundo que contendrá los  aspectos formales que representan nuestro individualidad y la información necesaria, establecer una noción general, de modo que sirva de  base referencial y conceptual. 
 Manifiesta la importancia de observar y la necesidad que nos impulsa a crear.  A través de la metodología se establece el imaginario, que formula un archivo al que recurrir para generar o plantear otras piezas, algo nuevo y resolutivo a partir de herramientas conocidas.

Abstract anglés:

Rauxa consists on the study and analysis of the creative process, from the way we percieve the context we are to create things from it. It is a methodology work based on the link in-between persona-enviroment and the connections we can recon. The methodologies of research and observation are found with the aim of offering a particular way of beeing and understanding the world. A complete world that contains the formal aspects  that represent the individuality and the necessary information to get a general notion, taking it as a referential and conceptual basis. It expresses the importance of observing and the need of  creating something fresh and decisive. Through the methodologhy of collecting links, the imaginary is established as a reference to create other pieces. 


Peces incloses:

Objectes varis

Memòria definitiva del projecte

Download tfg-SETEMBRE-07-08-2020.pdf
Rauxa