Ilinx: Longboard brand

Ilinx: Longboard brand Noemí Cid Cros

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M1

Abstract català:

Les marques relacionades amb el monopatí han contribuït a una homogeneïtzació dels estereotips dels patinadors tot i promocionar unes disciplines més que altres. En aquest estudi es presenta el longboard com una subcultura urbana amb la intenció d’entendre les seves necessitats, plasmar-les i reivindicar-les amb la creació d’una nova marca. Perquè això sigui possible es mostra un estudi documental de diferents aspectes rellevants com la seva definició, origen i ideals que situen el longboard com quelcom juvenil. El món de l’oci i el consum, la societat d’informació en la qual vivim i la transformació urbanística de la ciutat de Barcelona han afavorit al màrqueting relacionat amb el monopatí i a la lluita per a la seva normalització. Ilinx neix a Barcelona de la meva relació amb el món de la moda i amb el món del longboard. Es pretén promoure la pràctica del longboard i visibilitzar una part del seu col·lectiu com són les dones així com potenciar alguns valors que ja componen aquesta subcultura. Aquests elements són plasmats a l’hora de dissenyar les peces components de la col·lecció sense oblidar la comoditat i versatilitat que permeten la protecció corporal envers condicions climàtiques, caigudes i subtraccions.

Abstract espanyol:

Las marcas relacionadas con el monopatín han contribuido a una homogeneización de los estereotipos de los patinadores aunque se promocionen unas disciplinas más que otras. En este estudio se presenta el longboard como una subcultura urbana con la intención de entender sus necesidades, plasmarlas y reivindicarlas con la creación de una nueva marca. Para que esto sea posible se muestra un estudio documental de diferentes aspectos relevantes como su definición, origen e ideales que sitúan el longboard como algo juvenil. El mundo del ocio y el consumo, la sociedad de información en la que vivimos y la transformación urbanística de la ciudad de Barcelona han favorecido al marketing relacionado con el monopatín y la lucha para su normalización. Ilinx nace en Barcelona de mi relación con el mundo de la moda y con el mundo del longboard. Se pretende promover la práctica del longboard y visibilizar una parte de su colectivo como son las mujeres así como potenciar algunos valores que ya componen esta subcultura. Estos elementos son plasmados a la hora de diseñar las piezas componentes de la colección sin olvidar la comodidad y versatilidad que permiten la protección corporal para con condiciones climáticas, caídas y sustracciones

Abstract anglés:

The brands related to skateboarding have contributed to a homogenization of skaters’ stereotypes, although some disciplines are more promoted than others. In this study, longboarding is presented as an urban subculture with the intention of understanding its needs, expressing them and claiming them with the creation of a new brand. For this to be possible, a documentary study of different relevant aspects such as its definition, origin and ideals, shows the longboarding as something youthful. The world of leisure and consumption, the information society in which we live and the urban transformation of the city of Barcelona have favored the skateboard marketing and the fight for its normalization. Ilinx was born in Barcelona from my relationship with the world of fashion and the world of longboarding. The aim is to promote the practice of longboarding and make a part of its collective, such as women, visible, as well as promoting certain values that already make up this subculture. These elements are captured when designing the component parts of the collection without forgetting the comfort and versatility that allow body protection for weather conditions, falls and subtractions.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Ilinx_longboard_brand_Noemi_Cid.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Noemi_Cid_TFG24Juliol_1.pdf
Ilinx: Longboard brand Ilinx: Longboard brand Ilinx: Longboard brand Ilinx: Longboard brand Ilinx: Longboard brand Ilinx: Longboard brand