vulnerables

vulnerables Pol Lupiáñez Ortega

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G4

Abstract català:

“Vulnerables” és un projecte que vol donar visibilitat a les nostres emocions més amagades. Aquelles que, ja sigui pel context social on vivim o pel nostre caràcter, tendim a amagar i, fins i tot, reprimir. Per mirar de fer-ho possible es van realitzar un seguit de peces de caire artístic que intenten reflectir emocions de diferents persones. Amb aquestes peces visuals es busca que l’espectador pugui arribar a empatitzar amb alguna de les emocions representades i, alhora, adonar-se que tots som persones vulnerables.

Abstract espanyol:

"Vulnerables" es un proyecto que quiere dar visibilidad a nuestras emociones más escondidas. Aquellas que, ya sea por el contexto social en el que vivimos o por nuestro carácter, tendemos a esconder y, incluso, reprimir. Para tratar de hacer lo posible se realizaron una serie de piezas de carácter artístico que intentan reflejar emociones de diferentes personas. Con estas piezas visuales se busca que el espectador pueda llegar a empatizar con alguna de las emociones representadas y, al mismo tiempo, darse cuenta de que todos somos personas vulnerables.

Abstract anglés:

"Vulnerables" is a project that wants to give visibility to our most hidden emotions. Those that, either because of the social context in which we live or because of our character, we tend to hide and even repress. To try to do what was possible, a series of artistic pieces were made that try to reflect the emotions of different people. The aim of these visual pieces is for the viewer to be able to empathize with some of the emotions represented and, at the same time, realize that we are all vulnerable people.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download 1Pol_Lupianez_Memoria_Juliol.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Pol_Lupianez_memoria_final.pdf
vulnerables vulnerables vulnerables vulnerables vulnerables