Unnatural

Unnatural Lara Sastre Gelabert

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G6

Abstract català:

[CAT] Aquest projecte és una crida a explorar els límits del cos humà. El focus d’interès està en l’observació d’un cos lligat a limitacions socials i s’especularan diferents camins per qüestionar aquestes pautes preconfigurades. La idea és observar el nostre cos mutant, i donar-li valor a transformar-se conscientment, deixant enrere la idea de cos ideal i estàtic. “Unnatural” planteja una col·lecció de pròtesis FX (efectes especials) que confronti els ideals normatius. L’acompanyarem amb material gràfic que ens permeti fer-nos preguntes al voltant d’aquestes qüestions. La intenció és potenciar una diversitat de cossos no naturals i més fantasiosos. Amb aquest projecte defensarem la idea que si no posem límits socials, no hi haurà límits corporals.

Abstract espanyol:

[CAS] Este proyecto es un llamamiento a explorar los límites del cuerpo humano. El foco de interés está en la observación de un cuerpo atado a unas limitaciones sociales y se especularán diferentes caminos para cuestionar estas pautas pre-configuradas. La idea es observar nuestro cuerpo, y darle valor a transformarlo conscientemente, dejando atrás la idea del cuerpo ideal estático. “Unnatural” plantea una colección de prótesis FX (efectos especiales) que confronte los ideales normativos. Lo acompañaremos con material gráfico que nos permita hacernos preguntas alrededor de estas cuestiones. La intención es potenciar una diversidad de cuerpos no naturales y más fantasiosos. Con este proyecto defenderemos la idea de que si no ponemos límites sociales, no habrá límites corporales.

Abstract anglés:

[ENG] This project is an appeal to explore the limits of the human body. The focus of interest is on the observation of a body tied to social limitations and different ways to speculate on these pre-configured guidelines are speculated. The idea is to observe our mutant body, and give it courage to consciously transform, leaving behind the idea of the static ideal body. “Unnatural” proposes a collection of FX (special effects) prostheses that confront normative ideals. We will accompany you with graphic material that allows us to ask ourselves questions about these issues. The intention is to promote a diversity of unnatural and more fantasy bodies. With this project we will defend the idea that if we do not put social limits, there will be no bodily limits.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria definitiva del projecte

Download Sastre_Memoria_Final_2.pdf

Video del projecte

Unnatural Unnatural Unnatural Unnatural Unnatural Unnatural