The ways of cancelling

The ways of cancelling Andrea Olivares Pascual

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G4

Abstract català:

Al projecte The ways of cancelling, volem donar visibilitat i obrir el debat sobre la Cancel Culture, origen del qual s’associa a la creació del hashtag #CancelRKelly, impulsat per black twitter aproximadament sobre el 2014 per aconseguir que es deixés de consumir la música d’aquest artista i cancel·lar els seus concerts. El fenomen, que pretenia donar veu i credibilitat a aquelles persones que no la tenien, a les que el sistema havia fallat, s’aniria estenent com a pràctica per internet, havent un gran número de casos de cancel·lació en gairebé qualsevol comunitat o àmbit imaginable. Des de llavors, els casos cada vegada apareixen i desapareixen amb més velocitat. Segueix tenint aquesta pràctica els mateixos objectius que quan es va originar? Com podem entendre la seva construcció i el seu context? Quin paper hi juguem nosaltres? Intentarem respondre a aquestes preguntes tenint en compte alguns dels factors que més han influït en la seva creació i difusió per intentar fer possible que cada individu es creï una opinió al respecte amb la que pugui establir un criteri a l’hora d’abraçar o condemnar aquesta pràctica.

Abstract espanyol:

En el proyecto “The ways of cancelling”, queremos dar visibilidad y abrir el debate sobre la Cancel Culture, cuyo origen se asocia a la creación del hashtag #CancelRKelly, impulsado por black twitter alrededor de 2014 para conseguir que se dejara de consumir la música de este artista y cancelar sus conciertos. El fenómeno, que pretendía dar voz y credibilidad a aquella gente que no la tenía, a la que el sistema había fallado, se iría extendiendo como práctica por internet, habiendo un gran número de casos de cancelación en casi cualquier comunidad o ámbito imaginable. Desde entonces, los casos aparecen y desparecen con más velocidad. ¿Sigue teniendo esta práctica los mismos objetivos que cuando se originó? ¿Cómo podemos entender su construcción y contexto? ¿Qué papel jugamos nosotros? Intentaremos responder a estas preguntas que se nos plantean teniendo en cuenta algunos de los factores que más han influido en su creación y difusión para intentar hacer posible que cada individuo se cree una opinión al respecto, mediante la que pueda establecer un criterio a la hora de abrazar o condenar esta práctica.

Abstract anglés:

The project The ways of cancelling has the will to give visibility and open a debate about the Cancel Culture, which origin is associated with the creation of the hashtag #CancelRKelly, impulsed by black twitter approximately in 2014 to convince people to stop consuming the music of this artist and cancel his concerts. The phenomenon, that intended to give voice and credibility to those who hadn’t, to whom the system had failed, would expand through the internet, there being a big number of cancelling cases in almost every community or ambit imaginable. Since then, the cases appear and disappear at a growing speed. Has this practice the same objectives now as when it was originated? How can we understand its construction and context? Which role do we play in this? We will try to answer these questions having in mind the most influential factors in its creation and diffusion to try to make possible that every individual has their own opinion in the matter, with which establish the criteria for embrace or reject this practice.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Olivares_TheWaysOfCancelling.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Olivares_TheWaysOfCancelling_def.pdf
The ways of cancelling