Pineda de tots. El poble és nostre. Aprofitem-lo!

Pineda de tots. El poble és nostre. Aprofitem-lo! Paula Llibre Maibach

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G3

Abstract català:

Pineda de tots sorgeix de l’existència de limitacions i normatives que sofreixen els espais públics, de com actuen tant els habitants com les institucions governamentals en relació amb aquests límits, i en definitiva, com aquests pel seu caràcter tan restrictiu neguen dels seus drets a la població. Aquest projecte posa l’accent en les normes subjectes als elements naturals que es troben en aquests espais, com poden ser, arbres fruiters. És interessant pensar que recursos naturals que es troben en un espai destinat a tota la població, siguin regulats fins a prohibir la seva utilització. La intenció és qüestionar aquestes normes i obrir noves maneres de mirar allò que acostumem a entendre com a “prohibit”. Aleshores, formulant una sèrie de preguntes: Quins són els límits en l’espai públic? Es poden recollir i fer ús dels recursos naturals que s’hi troben? S’ha realitzat una recerca sobre les normes que estan subjectes a l’espai públic, concretament a Pineda de Mar. S’ha observat si aquestes van dirigides a un bé comú i, al mateix temps, no condicionen les llibertats dels ciutadans. Finalment, per incentivar una resposta s’ha generat un projecte obert a la participació ciutadana per mitjà d’una web que crida a l’acció i la reflexió sobre que es pot fer amb aquests recursos naturals.

Abstract espanyol:

Pineda de tots surge de la existencia de limitaciones y normativas que sufren los espacios públicos, de cómo actúan tanto los habitantes como las instituciones gubernamentales en relación con estos límites, y en definitiva, como estos por su carácter tan restrictivo niegan de sus derechos a la población. Este proyecto hace hincapié en las normas sujetas a los elementos naturales que se encuentran en estos espacios, como pueden ser, árboles frutales. Es interesante pensar que recursos naturales que se encuentran en un espacio destinado a toda la población, sean regulados hasta prohibir su utilización. La intención es cuestionar estas normas y abrir nuevas maneras de mirar lo que solemos entender como “prohibido”. Entonces, formulando una serie de preguntas: ¿Cuáles son los límites en el espacio público? Se pueden recoger y hacer uso de los recursos naturales que se encuentran? Se ha realizado una investigación sobre las normas que están sujetas en el espacio público, concretamente en Pineda de Mar. Se ha observado si estas van dirigidas a un bien común y, al mismo tiempo, no condicionan las libertades de los ciudadanos. Finalmente, para incentivar una respuesta se ha generado un proyecto abierto a la participación ciudadana mediante una web que llama a la acción y la reflexión sobre lo que se puede hacer con estos recursos naturales.

Abstract anglés:

Pineda de tots arises from the existence of limitations and regulations that suffer the public spaces. From how both inhabitants such as government institutions react to these limits, and because of their restrictive nature, these institutions deny their rights to the population. This project emphasizes the rules set out to the natural elements found in these spaces, such as fruit trees. It is interesting that the natural resources found in a space intended for the entire population are regulated until they are banned from their use. The intention is to question these rules and open up new ways of looking at what we usually understand as “forbidden”. Then, by asking a series of questions: What are the boundaries in public spaces? Can the natural resources found in them be collected and used? A research has been carried out on the rules that are set out to public spaces, specifically in Pineda de Mar. It has been observed if these are aimed for the common good and, at the same time, do not condition the freedoms of the citizens. Finally, to encourage a response, an open project has been generated to encourage citizen participation through a website, that calls for action and reflection on what you can do with these natural resources.

Peces incloses:

Web

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Pineda_de_tots_Paula_Llibre.pdf