Pesca, ofici i vida

Pesca, ofici i vida Júlia Tarridas González

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G1

Abstract català:

La pesca és un dels oficis primaris arreu del món. Durant segles, a estat la principal font econòmica i la manera de vida de molts pobles de la costa, però avui en dia, tot i l’evolució, per molts no ha canviat gaire. Per algunes persones segueix sent el seu estil de vida, el seu ofici que dia rere dia exerceixen. Aquest projecte pretén introduir-se al món de la pesca, fent una petita reflexió sobre com viuen aquests treballadors, dels més joves als més vells, com treballen, que pesquen, que s’hi amaga darrere i com és l’ofici, ple de sacrificis i valors, i sobretot, molt vocacional. Em centraré en una zona concreta, el Maresme, per entendre i aproximar-me més profundament al gremi fent un petit homenatge a tots aquells que hi eren, hi són i hi seran.

Abstract espanyol:

La pesca es uno de los oficios primarios en todo el mundo. Durante siglos, a sido la principal fuente económica y el modo de vida de muchos pueblos de la costa, pero hoy en día, a pesar de la evolución, para algunos no ha cambiado mucho. Para algunas personas sigue siendo su estilo de vida, su oficio que día a día ejercen. Este proyecto pretende introducirse en el mundo de la pesca, haciendo una pequeña reflexión sobre cómo viven estos trabajadores, de los más jóvenes a los más viejos, como trabajan, que pescan, que se esconde detrás y como es el oficio, lleno de sacrificios y valores, y sobre todo, muy vocacional. Me centraré en una zona concreta, el Maresme, para entender y aproximarme más profundamente al gremio haciendo un pequeño homenaje a todos aquellos que estaban, están y estarán.

Abstract anglés:

Fishing is one of the primary trades around the world. For centuries, it has been the main economic source and way of life for many coastal peoples, but today, despite its evolution, it has not changed much for many. For some people it is still their lifestyle, their profession that they practice day after day. This project aims to introduce you to the world of fishing, with a little reflection on how these workers live, from the youngest to the oldest, how they work, who fish, who hides behind it and what the trade is like, full of sacrifices and values, and above all, very vocational. I will focus on a specific area, the Maresme, to understand and get closer to the guild by paying a small tribute to all those who were, are and will be there.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download TarridasJulia_PescaOficiVida_Memoria.pdf
Pesca, ofici i vida Pesca, ofici i vida Pesca, ofici i vida Pesca, ofici i vida Pesca, ofici i vida Pesca, ofici i vida