Només si jo vull

Només si jo vull Marta Pladevall Bonavila

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G3

Abstract català:

Només si jo vull es planteja com un mètode pedagògic per a nens d'educació infantil. És format a partir de la creació d'un llibre infantil i altres recursos que acompanyen la seva explicació i ajuden a assolir els nous coneixements que aquest pot aportar. Amb això, es pretén col·laborar en el desenvolupament psicològic de l'infant, així com aportar noves competències simples, valors o eines per a combatre dificultats infantils pròpies de la franja d'edat a la qual s'adreça, 3-6 anys. I és que, sabies que un de cada cinc infants ha patit o patirà algun tipus d'abús sexual infantil? I a més a més, en un 80-85% dels casos l'abusador forma part de l'entorn familiar? Aquest projecte pretén trencar aquest tabú que tant ignorem, a més de posar a l'abast dels infants, eines per a prevenir-lo.

Abstract espanyol:

Només si jo vull se plantea como un método pedagógico para niños de educación infantil. Es formado a partir de la creación de un libro infantil y otros recursos que acompañan su explicación y ayudan a alcanzar los nuevos conocimientos que éste puede aportar. Con ello, se pretende colaborar en el desarrollo psicológico del niño, así como aportar nuevas competencias simples, valores o herramientas para combatir dificultades infantiles propias de la franja de edad a la que se dirige, 3-6 años. Y es que, sabías que uno de cada cinco niños ha sufrido o sufrirá algún tipo de abuso sexual infantil? Y además, en un 80-85% de los casos el abusador forma parte del entorno familiar? Este proyecto pretende romper este tabú que tanto ignoramos, además de poner al alcance de los niños, herramientas para prevenirlo.

Abstract anglés:

Només si jo vull is presented as a pedagogical method for children in early childhood education. It is developed from the creation of a children’s book and other resources that accompany its explanation and help achieve the new knowledge that it can provide. With this, it is intended to collaborate in the psychological development of the child, as well as provide new simple skills, values or tools to combat children’s specific difficulties to the age group to which it is addressed, 3-6 years. Did you know that one in five children has suffered or will eventually suffer child sexual abuse? And, besides, in 80-85% of cases the abuser is part of the family environment. This project aims to break this taboo which is so ignored, in addition to making tools available to children, in order to prevent it.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download PladevallMarta_TFG0.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Nomessijovull_MPladevall.pdf
Només si jo vull Només si jo vull Només si jo vull Només si jo vull Només si jo vull Només si jo vull Només si jo vull Només si jo vull Només si jo vull Només si jo vull