My DeathDay

My DeathDay Sergi Escuin

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Joan Achón

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G1

Abstract català:

La mort és una de les poques coses que l'home no pot alterar malgrat els seus coneixements científics i tecnològics, o almenys per ara. En aquest context, seria interessant replantejar-se la manera com percebem la mort per tal de generar una experiència diferent enfront d'ella. Aquest projecte té com a objectiu reflexionar sobre la posició que cadascú de nosaltres pren davant la mort, i qüestionar si aquesta postura presa és saludable o genera preocupacions i malestar emocional. My Deathday es centra en una investigació sobre l'evolució de la mort a Occident. Aquesta recerca es complementa amb una comparació de la percepció i la celebració de la mort en altres cultures. Alhora, aquest projecte planteja la importància d'incitar el diàleg d'una cosa tan natural i important com és morir i proposa una dinàmica per acabar amb la por, així com un mètode funerari amb la funció de visibilitzar, fer parlar i viure la mort d'una manera diferent.

Abstract espanyol:

La muerte es una de las pocas cosas que el hombre no puede alterar pese sus conocimientos científicos y tecnológicos, o al menos por ahora. Dada esta situación, sería interesante replantearnos la manera que percibimos la muerte para así generar una experiencia distinta frente a ella. Con este proyecto se pretende hacer reflexionar sobre la posición que tomamos cada uno de nosotros frente la muerte, y cuestionar si esta postura tomada es sana de cara a nuestro día a día, o lo único que hace es inquietarnos y generar un malestar emocional. My Deathday se centra en una investigación de la evolución de la muerte en Occidente. Esta investigación se complementa con una comparativa de la percepción y celebración de la muerte en otras culturas. A su vez, este proyecto plantea la importancia de incitar el diálogo de algo tan natural e importante como es el acto de morir y propone una dinámica para acabar con el miedo, además de un método funerario cuya función es visibilizar, hablar y vivir la muerte de una manera distinta.

Abstract anglés:

Death is one of the few things that man cannot alter despite his scientific and technological knowledge, or at least for now. Given this situation, it would be interesting to change the way we perceive death in order to generate a different experience about it. This project aims to reflect the position we take in front of death, and question ourselves if this posture taken is healthy for our day-to-day, or it generates an emotional discomfort. My Deathday focuses on an investigation into the evolution of death in the west world. This research is complemented by a comparison of the perception and celebration of this act compared to other cultures. Also, this project raises the importance of inciting the dialogue of something as natural and important as the act of dying and proposes a dynamic to end fear, as well as a funerary method whose function is to make visible, speak and live death in a different way.

Peces incloses:

Peces editorials, Peces d'imatge corporativa, Pes de comunicació, Producte, Audiovisual, Web

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download MyDeathDay.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download MyDeathDay_Final_1.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte