Matter Of Time

Matter Of Time Arianna Serra

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G5

Abstract català:

Aquest projecte pretén generar una reflexió entorn del temps en la modernitat i l’actual construcció social que afecta la nostra distribució i valorització d’aquest. Amb la intenció de crear una espècie de “màquina del temps” que en comptes d’alterar-lo directament, alteri la percepció que en tenim, aquest projecte es visualitza en forma d’instal·lació interactiva. L’objectiu és crear diferents objectes quotidians que plantegin un nou punt de vista en referència al temps personal. Per aconseguir això es fa ús de tècniques com el desgast, la fundició, la destrucció, o l'erosió, plantejant un debat entre persona i espai en relació amb el temps.

Abstract espanyol:

Este proyecto pretende generar una reflexión en torno al tiempo en la modernidad y la actual construcción social que afecta nuestra distribución y valorización de éste. Con la intención de crear una especie de “máquina del tiempo” que en vez de alterarlo directamente, altere la percepción que tenemos de él, este proyecto se visualiza en forma de instalación interactiva. El objetivo es la creación de diferentes objetos cotidianos que planteen un nuevo punto de vista en referencia al tiempo personal. Para conseguir esto se emplean técnicas como el desgaste, la fundición, la destrucción, o la erosión, planteando un debate entre persona y espacio en relación al tiempo.

Abstract anglés:

This project aims to generate a reflection about time in modernity and the current social construction that affects our distribution and valorization of it. With the intention of creating a kind of «time machine» that instead of altering it directly, alters our perception of it, this project is visualized as an interactive installation. The objective is the creation of different daily objects that set a new point of view in reference to personal time. To achieve this there are used techniques such as wear, melting, destruction, or erosion, rising a debate between person and space in relation to time.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria definitiva del projecte

Download Matter_Of_Time_Serra.pdf
Matter Of Time