Lo que sé

Lo que sé Tomás Galve Labandeira

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G3

Abstract català:

Vivim en un món on l'incontrolable ens posa nerviosos Un món on sorgeix la necessitat de controlar-ho tot, controlar els nostres sentiments, els nostres impulsos, inclús els nostres dissenys. Però, ¿que passa quan deixem el nostre control a altres? Lo que sé, és un projecte que tracta de fer reflexionar al dissenyador sobre l'experiència en el procés creatiu. Un projecte que es centra en un pilar fonamental: L'atzar. Aquest és el punt de partida per crear I dissenyar, un atzar que mai pot ser manipulat, un nou mètode per generar noves estètiques a la vegada que jugues amb la sort I la sorpresa. L'exercici es basa en tres formes diferents d'experimentar I crear, tres mètodes que es poden realitzar a casa, sense necessitats externs I que permet vincular l'atzar amb el procés creatiu.

Abstract espanyol:

Vivimos en un mundo donde lo incontrolable nos pone nerviosos. Un mundo donde surge la necesidad de controlarlo todo, controlar nuestros sentimientos, nuestros impulsos o incluso nuestros diseños, Pero ¿qué pasa cuando dejamos nuestro control a otros? Lo que sé es un proyecto que trata de hacer reflexionar al diseñador sobre la experimentación en el proceso creativo. Un proyecto que se centra en un pilar fundamental: el azar. Éste es el punto de partida para crear y diseñar, un azar que nunca puede ser manipulado, un nuevo método para generar nuevas estéticas a la vez que juegas con la suerte y la sorpresa. El ejercicio se basa en tres formas diferentes de experimentar y crear, tres métodos que se pueden realizar en casa, sin necesidades externas y que te permite vincular el azar con el proceso creativo.

Abstract anglés:

We live in a world where the uncontrollable makes us nervous. A world where one feels the need to control everything, to control feelings, impulses or even designs. But what happens if we let this control to others? “Lo que se?” is a project that challanges the designer to reflect on their experimentation in the design process. A project that turns around one main fundamental: chance. This is the starting point to create and design, a chance that can never be manipulated, a new method to generate new aesthetics while playing with luck and the unpredictable. The exercise is based on three different ways to experiment and create, three methods that can be done at home, without external inputs, and lets you link chance with the creative process.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Lo_que_se_2.pdf
Lo que sé Lo que sé Lo que sé