L'altre dia vaig sentir algú que deia...

L'altre dia vaig sentir algú que deia... Ona Queraltó

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G1

Abstract català:

Les persones som éssers socials i busquem relacionar-nos amb els nostres semblants. Parlem i establim vincles entre nosaltres mitjançant les experiències, vivències i aficions, és per això que amb les converses més banals i quotidianes podem conèixer millor a altres persones i arribar a connectar-hi. Aquest projecte a partir d'un mètode qualitatiu, extreu converses com a matèria primera i com a font de coneixement, analitzant les experiències, sentiments i records que inconscientment aboquem durant una conversa banal. Així doncs "L'altre dia vaig sentir algú que deia..." s'enfoca en aquest acte quotidià que les persones practiquem i compartim però que sovint ens sembla irrellevant o trivial: la conversa. Fent una collita de fragments de diàlegs, amb l'objectiu de mostrar-los, busca generar nous relats i alhora donar peu a noves propostes que condueixin a establir vincles d'afinitat i ens acostin a altres persones. Amb tot això, es pretén reivindicar la banalitat i la senzillesa en la qual ens veiem reflectits, i ens permet connectar de manera espontània amb els altres quan ens hi reconeixem. És un projecte sobre converses fet amb converses.

Abstract espanyol:

Las personas somos seres sociales y buscamos relacionarnos con nuestros semejantes. Hablamos y establecemos vínculos entre nosotros mediante las experiencias, vivencias y aficiones, es por eso que con las conversaciones más banales y cotidianas podemos conocer mejor a otras personas y llegar a conectar con ellas. Este proyecto a partir de un método cualitativo, extrae conversaciones como materia prima y como fuente de conocimiento, analizando las experiencias, sentimientos y recuerdos que inconscientemente vertemos durante una conversación banal. Así pues “L’altre dia vaig sentir algú que deia…” se enfoca en este acto cotidiano que las personas practicamos y compartimos pero que a menudo nos parece irrelevante o trivial: la conversación. Haciendo un recopilatorio de fragmentos de diálogos, con el objetivo de mostrarlos, busca generar nuevos relatos y a la vez dar pie a nuevas propuestas que conduzcan a establecer vínculos de afinidad y nos acerquen a otras personas. Con todo ello, se pretende reivindicar la banalidad y la sencillez en la que nos vemos reflejados, y nos permite conectar de manera espontánea con los demás cuando nos reconocemos. Es un proyecto sobre conversaciones hecho con conversaciones.

Abstract anglés:

People are social beings and we seek to establish relationships with each other through our experiences, memories and hobbies, that is why with the most banal and everyday conversations we can get to know other people better and get to connect with them. This project, through a qualitative method, extracts conversations as a raw material and as a source of knowledge, analyzing the experiences, feelings, and memories we unconsciously shed during a banal conversation. So "L'altre dia vaig sentir algú que deia..." focuses on this daily act that people practice and share but that often seems irrelevant or trivial: the conversation. Making a compilation of fragments of dialogues, with the aim of showing them, it seeks to generate new stories and, at the same time, give rise to conversations that lead to establishing new affinity ties and bring us a little closer to other people. With all this, it aims to claim the banality and simplicity in which we see ourselves reflected, and it allows us to connect spontaneously with others when we recognize ourselves. It's a conversation project done with conversations.

Peces incloses:

Pes de comunicació
L'altre dia vaig sentir algú que deia... L'altre dia vaig sentir algú que deia... L'altre dia vaig sentir algú que deia... L'altre dia vaig sentir algú que deia... L'altre dia vaig sentir algú que deia...