Infinites lectures

Infinites lectures Berta Casas Navarro

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G1

Abstract català:

Quantes lectures té una imatge? De què depèn? Per què pensem d’una manera determinada? Aquestes preguntes em van portar a observar tot el que m’envolta. Un món creat per imatges interpretades i representades per infinites lectures. Les experiències vitals són les guies de com veure i entendre les coses. Però abans de les experiències vitals està la ruleta universal que queda determinada per on naixem, quines oportunitats hem tingut i com ens ha tractat la vida. Aprenem a donar-li sentit a les coses des d’un ensenyament cultural i social. En el qual s’estableixen uns certs paràmetres que entenem com a “normals” perquè ens ho han ensenyat així. Tot el que veiem li donem un significat o el relacionem amb alguna cosa que ja sabem. Des d’aquest punt mitjançant la selecció de diferents objectes personals amb un caràcter simbòlic molt representatiu he creat una constel·lació d’escultures de mans en les quals reproduiré la manera en la qual em comunico amb ells. Amb la finalitat de crear lectures obertes basades en una realitat. A partir de l’experimentació de l’escultura, el so i l’alquímia del moviment. Mitjançant un format audiovisual i expositiu crear un espai per exposar diferents representacions, amb infinites lectures des d’una mirada poètica i personal.

Abstract espanyol:

¿Cuántas lecturas tiene una imagen? ¿De qué depende? ¿Por qué pensamos de una manera determinada? Estas preguntas me llevaron a observar todo lo que me rodea. Un mundo creado por imágenes interpretadas y representadas por infinitas lecturas. Las experiencias vitales son los guías de como ver y entender las cosas. Pero antes de las experiencias vitales está la ruleta universal que determina donde nacemos, que oportunidades hemos tenido y como nos ha tratado la vida. Aprendemos a darle sentido a las cosas desde una enseñanza cultural y social. En el que se establecen ciertos parámetros que entendemos como “normales” porque nos lo han enseñado así. Todo lo que vemos le damos un significado o lo relacionamos con algo que ya sabemos. Desde ese punto mediante la selección de distintos objetos personales con un carácter simbólico muy representativo he creado una constelación de esculturas de manos en las que reproduciré la manera en la que me comunico con ellos. Con el fin de crear lecturas abiertas basadas en una realidad personal. A partir de la experimentación de la escultura, el sonido y la alquimia del movimiento. Mediante un formato audiovisual y expositivo crear un espacio para exponer diferentes representaciones, con infinitas lecturas desde una mirada poética y personal.

Abstract anglés:

How many readings has an image? Of what depends? How come we think of a determinate mode? These questions took me at observing everything what surrounds me. A world created by images interpreted and represented by infinite readings. The vital experiences are the guides of like viewing and understand the things. But before the vital experiences is the universal roulette that stays determined by where are born, which opportunities have had and how has treated us the life. We learn at giving him heard at the things since a cultural and social education. At which establish ones some parameters that understand as a “normal” so that they have taught it to us like this. Everything what view give him a meaning or relate it with something that already know. And since this point by means of the selection of distinct personal objects with a symbolic nature very representative I created a constellation of sculptures of hands at which will reproduce the mode at which communicate me with them. With the purpose to create open readings based at a personal reality. From the experimentation of the sculpture, the sound and the alchemy of the movement. By means of an audiovisual format and a exposition I create an space to expose distinct depictions, with infinite readings since a poetic and personal gaze.

Peces incloses:

Peces sonores

Video del projecte

Infinites lectures Infinites lectures Infinites lectures Infinites lectures Infinites lectures Infinites lectures Infinites lectures Infinites lectures Infinites lectures Infinites lectures Infinites lectures