Hay tiempo que perder

Hay tiempo que perder Berta Busqué Rodríguez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G5

Abstract català:

Ens trobem en una societat de rendiment, competim cada dia per superar-nos i aconseguir allò que ens proposem. El ritme de vida accelerat en què ens trobem va deteriorant la nostra salut a poc a poc, no se’ns permet aturar. No ens permetem un espai per a la contemplació, per deixar la productivitat de costat, ja que la pèrdua de temps no té cabuda en la nostra rutina. Aquest temps que de primeres creiem perdut, que fins i tot sentim que malgastem. Potser aquest temps també és valuós. És temps d’oxigenació tant mental com corporal, temps de descans i de reflexió, temps de deixar reposar les coses. Hem d’aprendre a parar, desconnectar i, sobretot, no sentir-nos malament per això. Prendre-s’ho com un joc i amb l’ajuda de l’aleatorietat que ens envolta deixar-se portar per allò sense sentit, sempre amb un toc d’humor. ¿Perquè, fins quan podrem aguantar aquest ritme de vida frenètic?

Abstract espanyol:

Nos encontramos en una sociedad de rendimiento, competimos cada día para superarnos y conseguir aquello que nos proponemos. El ritmo de vida acelerado en el que nos encontramos va deteriorando nuestra salud poco a poco, no se nos permite parar. No nos permitimos un espacio para la contemplación, para dejar la productividad de lado, ya que la pérdida de tiempo no tiene cabida en nuestra rutina. Ese tiempo que de primeras creemos perdido, que incluso sentimos que malgastamos. A lo mejor ese tiempo también es valioso. Es tiempo de oxigenación tanto mental como corporal, tiempo de descanso y de reflexión, tiempo de dejar reposar las cosas. Debemos aprender a parar, desconectar y, sobre todo, no sentirnos mal por ello. Tomárselo cómo un juego y con la ayuda de la aleatoriedad que nos rodea dejarse llevar por aquello sin sentido, siempre con un toque de humor. ¿Porque, hasta cuando podremos aguantar este ritmo de vida frenético?

Abstract anglés:

We are in a society of performance, we compete every day to overcome ourselves and achieve what we set out to do. The accelerated life in which we find is deteriorating our health little by little, We are not allowed to stop. We do not allow ourselves a space for contemplation, to leave productivity aside, since the loss of time has no place in our routine. That time that we first think we lost, that we even feel we wasted. Maybe that time is also valuable. It is time for oxygenation brain and body, time for rest and reflection, time for letting things rest. We must learn to stop, disconnect and, above all, not feel bad about it. Take it as a game and with the help of the randomness that surrounds us let ourselves be carried away by that nonsense, always with a touch of humor. Because, how long can we endure this frenetic life?

Peces incloses:

Producte
Hay tiempo que perder Hay tiempo que perder Hay tiempo que perder