Enigma i les Fake News

Enigma i les Fake News Xavier Cabot i Sánchez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G3

Abstract català:

Actualment existeix una gran varietat de tipografies molt semblant entre elles, hi ha tantes com la gran quantitat de sobreinformació i Fake News que trobem avui dia als mitjans de comunicació. En aquest projecte és on hem plantejo quina és la necessitat que existeix a dia d’avui, per desenvolupar i crear una nova tipografia semblant a la resta. Si es fa un cop d’ull al passat, podrem observar una gran evolució i varietat de tipografies realitzades amb una gran quantitat d’estris diferents; mentre que actualment les eines i els processos són molts més accessibles, raó per la que generar una nova tipografia es més senzill. Han existit diverses corrents i moviments artístics que han fet que les tipografies s’adaptin en la seva millor versió segons el context, però quin és el context que hauria de tenir una tipografia a dia d’avui? L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una tipografia diferent i única que es desmarqui de la resta a partir de les seves formes úniques, de manera que no pugui arribar de comunicar gairebé res, ja que aquesta haurà sofert una sèrie de transformacions que dificultarien la seva llegibilitat. Fent un símil amb la problemàtica actual sobre sobreinformació als mitjans (n’hi ha tanta que no som capaços de percebre la gravetat del problema i el seu origen). Al desenvolupar la tipografia d’aquesta manera estarem fent una forta crítica contra l’actual sistema de comunicació.

Abstract espanyol:

Actualmente existe una gran variedad de tipografías muy parecidas entre ellas, hay tantas como la gran cantidad de sobreinformación y Fake News que encontramos hoy en día en los medios de comunicación. En este proyecto es donde me planteo cuál es la necesidad que existe a día de hoy para desarrollar y crear una nueva tipografía parecida al resto. Si se da un vistazo al pasado, podremos observar una gran evolución y variedad de tipografías realizadas con una gran cantidad de utensilios diferentes. En la actualidad las herramientas y los procesos son muchos más accesibles, razón por la que generar una nueva tipografía es más sencillo. Han existido varias corrientes y movimientos artísticos que han hecho que las tipografías se adapten en su mejor versión según el contexto, pero qué es el contexto que tendría que tener una tipografía a día de hoy? El objetivo principal del proyecto es desarrollar una tipografía diferente y única que se desmarque del resto a partir de sus formas únicas, de forma que no pueda llegar de comunicar casi nada, puesto que esta habrá sufrido una serie de transformaciones que dificultarían su legibilidad. Haciendo un símil con la problemática actual sobre sobreinformación a los medios (hay tanta que no somos capaces de percibir la gravedad del problema y su origen). Al desarrollar la tipografía de este modo estaremos haciendo una fuerte crítica contra el actual sistema de comunicación.

Abstract anglés:

At the present there are a big variety of typographies very alike among them, there are so many like a big quantity of Fake News and Information Overload that find at the media. On this project, I think about the need to create and develop a new typography alike them. If we look the Human History will be able to observe that the typography change overtime for the use of different tools. While at the present, this tools and processes are more accessible. For this reason generate a typography are more single. For the history have existed the different art movements that have made that the typography could be adapted to the context. But, which is the context that would have to have today? The main objective of this project are develop a new typography that is different from the others for his forms. For this reason, the typography it could not communicate nothing, because this at suffered a several transformation processes that make difficult his comprehension. Making a comparison with current problem with the Information Overload on Media (it exists so much that are difficult find the origin). At develop the typography at this form, I will be generate a critic against of the communication system at the present.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download cabot_xavier_memoria_enigma.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download cabot_xavier_memoria_enigma72ppi.pdf
Enigma i les Fake News Enigma i les Fake News Enigma i les Fake News Enigma i les Fake News Enigma i les Fake News Enigma i les Fake News Enigma i les Fake News Enigma i les Fake News Enigma i les Fake News Enigma i les Fake News