¿cómo lo has hecho?

¿cómo lo has hecho? Bárbara Mójer

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G4

Abstract català:

Com ho has fet? és un projecte d'interès sobre la visibilització de processos creatius. Es tracta d'un arxiu d'introspecció sobre la meva trajectòria com a estudiant, que reflecteix els actes íntims que duc a terme per realitzar qualsevol projecte de disseny, exemplificant dos dels conceptes que pertanyen a aquest procés amb dos subjectes del meu voltant que funcionen com a representació d'aquestes idees. Recopilo i document la informació que m'han proporcionat per, posteriorment, ordenar-la a través de metodologies inventives. Aquesta idea està sustentada pel departament de desenvolupament artístic de la Universitat EAFIT de Medellín, Colòmbia: "Un lloc per descobrir- es, per expressar les habilitats culturals i artístiques d'una manera divertida i per fer una introspecció orientada a el coneixement personal, on és possible vincular-se amb l'art no només a través de l'apreciació, sinó de la realització "

Abstract espanyol:

¿Cómo lo has hecho? es un proyecto de interés sobre la visibilización de procesos creativos. Se trata de un archivo de introspección sobre mi trayectoria como estudiante, que refleja los actos íntimos que llevo a cabo para realizar cualquier proyecto de diseño, ejemplificando dos de los conceptos pertenecientes a dicho proceso con dos sujetos de mi alrededor que funcionan como representación de estas ideas. Recopilo y documento la información que me han proporcionado para, posteriormente, ordenarla a través de metodologías inventivas. Esta idea está sustentada por el departamento de desarrollo artístico de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia: “Un lugar para descubrir- se, para expresar las habilidades culturales y artísticas de una forma diver- tida y para realizar una introspección orientada al conocimiento personal, donde es posible vincularse con el arte no solo a través de la apreciación, sino de la realización”

Abstract anglés:

How did you do that? it’s a project of interest about the visibility of creative processes. It’s an archive of introspection about my career as a student, which reflects the intimate acts that I carry out to any design project, exemplifying two of the concepts belonging to than as a representation of these ideas. I collect and document the information they have provided me to subsequently order it through inventive methodologies. This idea is supported by the artistic development department of EAFIT University in Medellin, Colombia: “A place to discover yourself, to express cultural and artistic skills in a fun way and to perform an introspection oriented to personal knowledge, where it’s possible to link with art not only through appreciation, but realization”

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download como_lo_has_hecho.pdf
¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho? ¿cómo lo has hecho?