Al pie de la letra

Al pie de la letra Sergio Lairisa

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G5

Abstract català:

'Al pie de la letra' surgeix d'un interès per la visió del llenguatge des del disseny. La majoria d'investigacions i estudis sobre les llengües estan realitzats per historiadors d'art o lingüistes, metre que el dissenyador ocupa un segon pla quan aquest està permanentment en contacte amb les lletres. Aquest projecte explora les polítiques del llenguatge occidental i del seu context actual. Llegim d'esquerra a dreta, el mateix sentit que les agulles del rellotge, les majúscules només serveixen per empoderar, l'emoji és l'idioma més parlat del món i no és suficientment inclusiu. Aquesta publicació és una resposta a aquestes inquietuds, s'expliquen les principals polítiques a partir de connexions entre reflexions i investigacions de grans dissenyadors gràfics i de tipografia com Jan Tschichold, Adrian Frutiger, Gerard Unger, Joan Costa, o Ruben Pater. És una proposta on es dóna una visualització e importància al llenguatge des del disseny, mitjançant una publicació.

Abstract espanyol:

'Al pie de la letra' surge de un interés por la visión del lenguaje desde el diseño. La mayoría de investigaciones y estudios sobre las lenguas están hechos por historiadores del arte o lingüistas, mientras que el diseñador ocupa un segundo plano cuando este está permanentemente en contacto con las letras. Este proyecto explora las políticas del lenguaje occidental y de su contexto actual. Leemos de izquierda a derecha, el mismo sentido de las agujas del reloj; las mayúsculas solo sirven para empoderar; el emoji es el idioma más hablado del mundo y no es lo suficientemente inclusivo. Esta publicación es una respuesta a estas inquietudes; se explican las principales políticas a partir de conexiones entre reflexiones e investigaciones de grandes diseñadores gráficos y de tipografía como Jan Tschichold, Adrian Frutiger, Gerard Unger, Joan Costa, o Ruben Pater. Es una propuesta donde se da una visualización e importancia al lenguaje desde el diseño, mediante una publicación.

Abstract anglés:

'Al pie de la letra' comes from an interest in the vision of language from design. Most research and studies on languages ​​are done by art historians or linguists, while the designer takes second place when he is permanently in contact with the letters. This project explores the politics of the western language and its current context. We read from left to right the same clockwise direction; capital letters only serve to empower; Emoji is the most widely spoken language in the world and is not inclusive enough. This publication is an answer to these concerns; The main policies are explained from connections between reflections and research by great graphic and typography designers such as Jan Tschichold, Adrian Frutiger, Gerard Unger, Joan Costa, or Ruben Pater. It is a proposal where visualization and importance are given to the language from the design perspective, through a publication.

Peces incloses:

Peces editorials

Video del projecte

Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra Al pie de la letra