Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible

Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Ona Torres i Marrugat

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G1

Abstract català:

“Agenda Fèrtil” fa una anàlisi sobre les accions artístiques i creatives envers la problemàtica climàtica. Des de la consciència socioambiental, intenta trobar respostes més enllà de les reivindicacions ecològiques clàssiques, i reclama una vida sostenible, coherent i plena de sentit. A través d’altres mirades i llenguatges més creatius pretén trobar mecanismes per a la reflexió sobre la nostra relació amb el medi ambient. L’Agenda Fèrtil és l’eix vertebrador que aplega les paraules que han conduït les diferents accions del projecte davant la problemàtica, i que posen de manifest com l’agenda política actual manca de solucions autèntiques i eficaces envers el canvi climàtic. Una manera de dir que tot allò que diem i tot allò que fem importa, i que tot té una causa-efecte. El propòsit és facilitar un diàleg per tal de reconciliar-nos amb tot allò que és vida; provocant curiositat a l’espectador mitjançant accions, es vol activar la consciència i afavorir l’afecció emocional vers la natura.

Abstract espanyol:

“Agenda Fèrtil” hace un análisis sobre las acciones artísticas y creativas hacia la problemática climática. Desde la conciencia socio ambiental, intenta encontrar respuestas más allá de las reivindicaciones ecológicas clásicas, y reclama una vida sostenible, coherente y llena de sentido. A través de otras miradas y lenguajes más creativos pretende encontrar mecanismos para la reflexión sobre nuestra relación con el medio ambiente. La Agenda Fértil es el eje vertebrador que reúne las palabras que han conducido las diferentes acciones del proyecto ante la problemática, y que ponen de manifiesto cómo la agenda política actual falta de soluciones auténticas y eficaces frente el cambio climático. Una manera de decir que todo lo que decimos y lo que hacemos importa, y que, todo tiene su causa-efecto. El propósito es facilitar un diálogo con el fin de reconciliarnos con todo lo que es vida. Provocando curiosidad al espectador mediante acciones, se quiere activar la conciencia y favorecer el apego emocional hacia la naturaleza.

Abstract anglés:

“Agenda Fèrtil” analyzes the artistic and creative actions towards climate problems. From the socio-environmental conscience, it tries to find answers beyond the classic ecological claims and complain about a sustainable, coherent, and meaningful life. Through another way of looking and more creative languages, tries to find mechanisms to think about our relationship with the environment. The “Agenda Fèrtil” is the main point that brings together the words that have caused the different actions of the project to the problem, and that shows how the current political agenda miss authentic and effective solutions to climate change. A way of saying that everything we tell and everything we do matters. Everything has its cause and effect. The suggestion is to facilitate a dialogue in order to reconcile us with every kind of life. By causing curiosity to the observer through actions it is wanted to activate the conscience and benefit the feel affection for nature.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download AgendaFertil_Memoria.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte

Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible Agenda Fèrtil. Refl-accions per un canvi sostenible