Quin marro!

Quin marro! Abril Torres Ustrell

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mariona Benedito

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E1

Abstract català:

Aquest projecte sorgeix com a resposta a la problemàtica contemporània que s’ha generat entorn als residus. El sistema que ens ha regit fins avui, ha donat peu a generar només a Espanya 1 milió de tones de residus per persona a l’any. Produïm, consumim i tornem a llençar, alguna cosa no estem fent bé. Per tant, cal posar l’accent en crear una nova mirada cap a tots aquells residus que considerem obsolets, i també en com utilitzem i dissenyem els nostres productes i objectes, ja només pel simple fet de continuar vivint i habitant aquest planeta d’una manera responsable. Gran part dels objectes que ens envolten tenen un cicle de vida, acabant tots amb una obsolescència més o menys curta, i a conseqüència, convertint-se en una escombraria més. L’objectiu d’aquest projecte és que a partir d’aquestes escombraries, que considerem residus inútils, transformar-los i així els hi podriem donar una segona vida, a partir de l’experimentació amb diferents materials. La proposta de disseny que presento és la creació d’una sèrie d’objectes, en concret una col·lecció de plats i gots acompanyats de làmpades que donaran més caliu a l’espai. Aquestes peces han estat elaborades a partir de marro de cafè i altres materials orgànics, donant així una segona vida a aquests, afavorint que la seva obsolescència sigui biodegradable i no malmeti el medi en el qual vivim.

Abstract espanyol:

Este proyecto surge como respuesta a la problemática contemporánea que se ha generado en torno a los residuos. El sistema que nos ha regido hasta hoy, ha dado pie a generar sólo en España 1 millón de toneladas de residuos por persona al año. Producimos, consumimos y volvemos a tirar, algo no estamos haciendo bien. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en crear una nueva mirada hacia todos aquellos residuos que consideramos obsoletos, y también en como utilizamos y diseñamos nuestros productos y objetos, ya sólo por el simple hecho de seguir viviendo y habitando en este planeta de una manera responsable. Gran parte de los objetos que nos rodean tienen un ciclo de vida, terminando todos con una obsolescencia más o menos corta, y en consecuencia, convirtiéndose en una basura más. El objetivo de este proyecto es que a partir de esta basura, que consideramos residuos inútiles, transformarlos y así les podríamos dar una segunda vida, a partir de la experimentación con diferentes materiales. La propuesta de diseño que presento es la creación de una serie de objetos, en concreto una colección de platos y vasos acompañados de lámparas que darán más calor al espacio. Estas piezas han sido elaboradas a partir de posos de café y otros materiales orgánicos, dando así una segunda vida a estos, favoreciendo que su obsolescencia sea biodegradable y no dañe el medio en el que vivimos.

Abstract anglés:

This project arises as a response to the contemporary problem that has been generated around waste. The system that has governed us until today, has given rise to generating only 1 million tons per person for year in Spain. We produce, consume and throw again, something we are not doing well. Therefore, we emphasize creating a new look at all those waste that we consider obsolete, and also on how we use and design our products and objects, just for the simple fact of continuing to live and inhabit this planet in a responsible way. Much of the objects that surround us have a life cycle, ending all with a more or less short obsolescence, and consequently, becoming one more garbage. The aim of this project is to transform this garbage considered useless waste into something new. We give this material a new second life from experimentation with different materials. The design proposal that I present is the creation of a series of objects, specifically a collection of dishes and glasses accompanied by lamps that will give more warmth to the space. These pieces have been made from coffee grounds and other organic materials, thus giving a second life to these, and also making its obsolescence biodegradable and does not harm the environment in which we live.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download QuinMarro_Abril_Torres_Ustrell.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download 1_QuinMarro_Abril_Torres_Ustrell.pdf