OwnWork

OwnWork Noelia Sánchez Mulero

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Genoveva Carrión

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E3

Abstract català:

L'objecte de disseny sorgeix de l'estudi sobre com els espais de treball es desenvolupen al llarg de la història. A partir de tota l'anàlisi acumulada sobre una tipologia d'espai molt tecnificat, sorgeix "OWNWORK". Un objecte de disseny que respon a les necessitats actuals. Les respon trencant amb aquelles normes establertes sobre aquesta mena d'espais vinculats a l'activitat de treballar. Enfront de la necessitat de treballar a casa, ofereix la possibilitat de treballar en espais menys ortodoxos. Aquells on l'usuari se sent més còmode, més creatiu. Aquest permet treballar a l'usuari en diversos punts de la seva casa sense importar les dimensions d'aquesta. "OWNWORK" s'adapta als límits existents, permetent treballar en l'espai donat sense generar nous obstacles.

Abstract espanyol:

El objeto de diseño surge del estudio sobre como los espacios de trabajo se desarrollan a lo largo de la historia. A partir de todo el análisis acumulado sobre una tipología de espacio muy tecnificado, surge "OWNWORK". Un objeto de diseño que responde a las necesidades actuales. Las responde rompiendo con aquellas normas establecidas sobre este tipo de espacios vinculados a la actividad de trabajar. Frente a la necesidad de trabajar en casa, ofrece la posibilidad de trabajar en espacios menos ortodoxos. Aquellos dónde el usuario se siente más cómodo, más creativo. Este permite trabajar al usuario en diversos puntos de su casa sin importar las dimensiones de esta. "OWNWORK" se adapta a los límites existentes, permitiendo trabajar en el espacio dado sin generar nuevos obstáculos.

Abstract anglés:

The design object arises from the study of how work spaces develop throughout history. From all the analysis accumulated on a very technical type of space, "OWNWORK" emerges. A design object that meets current needs. It responds by breaking with those rules established on this type of spaces linked to the activity of working. Faced with the need to work at home, it offers the possibility of working in less orthodox spaces. Those where the user feels more comfortable, more creative. This allows the user to work in different points of his house regardless of the dimensions of this. " OWNWORK" adapts to existing limits, allowing you to work in the given space without creating new obstacles.

Peces incloses:

Maquetes i prototips

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download memoriaOWNWORK.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download sanchez_noelia_OWNWORK.pdf