K-pop y la mezcla

K-pop y la mezcla Judit Regàs Torrents

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Genoveva Carrión

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E3

Abstract català:

El Kpop, el pop sud-coreà, ha anat creixent i augmentant aquests últims anys el seu nombre de fans i irrompent en l’escena musical occidental. Amb això, el fenomen fan, que ja existia des dels inicis de les boy bands, però per primera vegada, se centra en un context no occidental. I què podem extreure d’aquest fenomen social i aquest gènere de música per al disseny? Si analitzem el kpop, al cap i a la fi és un producte de la indústria musical i sempre trobarem el rol del dissenyador present. El kpop utilitza la mescla com una eina de disseny. Dins de la producció de música s’experimenta combinant estils. L’estructura d’una cançó pot anar variant al pop, rap, edm i altres. En els videoclips es combinen colors, formes, materials i estils sense prejudicis, enfocats a ser cridaners per a acabar creant una escenografia com un producte final perfecte. En aquesta mescla del kpop amb el disseny, veig un paral·lelisme amb Ettore Sottass i el grup Memphis. Tots dos conceptes es mouen des d’un canvi de paradigma, des de la diversió i el color com a manera de mostrar-se. Afegint també conceptes propis del kpop i la base dels fandoms: el consum de contingut, el merchandaising i col·leccionisme. Sumant la meva experiència pròpia dins del fandom de kpop, veig l’habitació com un espai de connexió amb altres fans, amb els idols i el món d’internet. El resultat de la unió d’aquests dos conceptes: Un biombo per a condensar tot el món de fantasia de l’habitació en un objecte.

Abstract espanyol:

El Kpop, el pop surcoreano, ha ido creciendo y aumentando estos últimos años su número de fans e irrumpiendo en la escena musical occidental. Con ello, el fenómeno fan, que ya existía desde los inicios de las boy bands, pero por primera vez, se centra en un contexto no occidental. ¿Y qué podemos extraer de este fenómeno social y este género de música para el diseño? Si analizamos el kpop, al fin y al cabo es un producto de la industria musical y siempre vamos a encontrar el rol del diseñador presente. El kpop usa la mezcla como una herramienta de diseño. Dentro de la producción de música se experimenta combinando estilos y la estructura de una canción puede ir variando al pop, rap, edm y otros. En los videoclips se combinan colores, formas, materiales y estilos sin prejuicios, enfocados a ser llamativos para acabar creando una escenografía como un producto final perfecto. En esta mezcla del kpop con el diseño, veo un paralelismo con Ettore Sottass y el grupo Memphis. Ambos conceptos se mueven desde un cambio de paradigma, desde la diversión y el color como forma de mostrarse. Añadiendo también conceptos propios del kpop y la base de los fandoms: el consumo de contenido, el merchandising y coleccionismo. Sumando mi experiencia propia dentro del fandom de kpop, veo la habitación como un espacio de conexión con otros fans, con los idols y el mundo de internet. El resultado de la unión de estos dos conceptos: Un biombo para condensar todo el mundo de fantasía de la habitación en un objeto.

Abstract anglés:

Kpop, South Korea’s pop, has been increasing it’s number of fans worldwide over the last years expanding into the western music scene. The fan phenomenon, already existing since the first appearance of boybands, is for the first time focusing on a non-western context. What can we distract from this social phenomena and music genre in terms of design? If we analyse it, kpop is a product manufactured by the music industry, thus it involves the role of designers. A characteristic of Kpop is to mix differents styles. Within the music production, experimenting with and combining differents styles of music, varying the structure of the song from pop to rap, edm or other styles is donde frequently. For the music videos, colours, shapes, materials and styles are combined without prejudice, focusing on the creation of an eye-catching final product with a perfect scenography. In this mix of kpop and design, I identified parallels with Ettore Sottass and the Memphis group. Both concepts move from a paradigm shift, from using joy and colour as a way of showing themselves. Adding kpop specific concepts and the base of all the fandoms: the consumption of content, merchandising as well as collecting. Furthermore, including my own experience as a member of the kpop fandom, i see the bedroom is a connecting space with other fans, idols and the internet culture. The result of merging these concepts: a folding screen to capture the entire fantasy world of your bedroom into one object.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download judit_rt_kpop_tfg_bau.pdf
K-pop y la mezcla K-pop y la mezcla K-pop y la mezcla K-pop y la mezcla K-pop y la mezcla