A medio camino: un encuentro entre el diseño, el barrio y sus voces

A medio camino: un encuentro entre el diseño, el barrio y sus voces Mar Coté Rojas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Genoveva Carrión

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E1

Abstract català:

A medio camino és un procés metodològic, un repertori d'eines que, situades en un context, el barri del Raval, permeten investigar amb altres. Un procés alterable, modelable i honest. Aprenent a investigar desde y amb el disseny: amb eines, metodologies, persones, llenguatges físics i digitals. Amb objectes que, quan es col·loquen en un lloc, permeten respondre preguntes, plantejar situacions i així, poder investigar a través d'ells. Eines que no totalitzen, ni tanquen processos, sinó que obren noves perspectives i possibilitats. El procés recull diferents coneixements i sabers; la veu de moltes persones i la meva, com a dissenyadora. Treballant des d'una pràctica sensible, reflexiva, social i amb la sensibilitat, el significat i el sentit que cada persona ha volgut manifestar. Reivindicant la identitat, visibilitzant allò que no es veu a primera vista i generant mirades no limitants ni carregades de prejudicis.

Abstract espanyol:

A medio camino es un proceso metodológico, un repertorio de herramientas que, situadas en un contexto, el barrio del Raval, permiten investigar con otros. Un proceso alterable, moldeable y honesto. Aprendiendo a investigar desde y con el diseño: con herramientas, metodologías, personas, lenguajes físicos y digitales. Con objetos que, cuando se colocan en un lugar, permiten responder preguntas, plantear situaciones y así, poder investigar a través de ellos. Herramientas que no totalizan ni cierran procesos, sino que abren nuevas perspectivas y posibilidades. El proceso recoge distintos conocimientos y saberes; la voz de muchas personas y mi voz, como diseñadora. Trabajando desde una práctica sensible, reflexiva, social y con la sensibilidad, el signi cado y el sentido que cada persona ha querido manifestar. Poniendo en valor la identidad, visibilizando aquello que no se ve a primera vista y generando miradas no limitantes ni cargadas de prejuicios.

Abstract anglés:

A medio camino is a methodological process based in the area of the Raval. This method allows investigate and do a research with others. It’s a changeable, flexible and honest process. Learning how to investigate with design: with tools, methodologies, people, languages, physical and digital items. Leave an object in a place, allows wondering questions and raising situations for investigate between them. Tools that don’t close processes, they open new perspectives and possibilities. The process collect different knowledges: the voice of the people and my voice as a designer. Working from a sensitive, social and reflexive practice and expressing the sensibility, the meaning and the sense that each person has wanted. Empowering identity and making visible what is not seen at the first sight, making new glances without limitations or prejudices.

Memòria definitiva del projecte

Download a_medio_camino_Mar_Cote_Rojas_1.pdf
A medio camino: un encuentro entre el diseño, el barrio y sus voces A medio camino: un encuentro entre el diseño, el barrio y sus voces A medio camino: un encuentro entre el diseño, el barrio y sus voces