HEDRA

HEDRA Álvaro Pielhoff

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A6

Abstract català:

La imatge en el món del cinema és un dels factors més importants. Amb ella pot aconseguir que l'espectador participi o contempli de manera activa, s'identifiqui i es projecti. Amb el pas dels anys s'han anat mostrant el seu gran potencial estètic i comunicatiu. Moltes vegades la imatge pot determinar l'èxit de les pel·lícules o el fracàs. Com a director, s'ha de tenir en compte el tracte previ que se li dóna a la composició de la imatge, al color, a la il·luminació i altres components visuals que es mencionen més endavant, de tal manera que siguin coherents amb la història i poder transmetre un missatge clar a l'espectador. Aquest projecte vol mostrar amb una peça audiovisual, mitjançant un storytelling visual, el poder estètic i narratiu de la imatge a l'hora d'explicar una història. Per portar-ho a terme, primer s'ha elaborat una investigació pertinent per entendre bé la importància de la imatge, els diferents components visuals i els diferents referents visuals i narratius. Després com a part pràctica s'ha realitzat la creació des de zero d'un storytelling visual, Hedra. És un relat fantàstic que ens explica la vida d'una cadira en primera persona, des de que neix fins que mor.

Abstract espanyol:

La imagen en el mundo del cine es uno de los factores más importantes. Con ella se consigue que el espectador participe o contemple de modo activo, se identifique y se proyecte. Con el paso de los años se ha ido demostrando su gran potencial estético y comunicativo. Muchas veces la imagen puede determinar el éxito de las películas o el fracaso. Como director, se ha de tener en cuenta el trato previo que se le da a la composición de la imagen, al color, a la iluminación y otros componentes visuales que se mencionan más adelante, de tal manera que sean coherentes con la historia y poder transmitir un mensaje claro al espectador. Este proyecto quiere demostrar con una pieza audiovisual, mediante un storytelling visual, el poder estético y narrativo de la imagen a la hora de contar una historia. Para llevarlo a cabo, primero se ha elaborado la investigación pertinente para entender bien la importancia de la imagen, los diferentes componentes visuales y diferentes referentes visuales y narrativos. Después como parte práctica se ha realizado la creación desde cero de un storytelling visual, Hedra. Es un relato fantástico que nos cuenta la vida de una silla en primera persona, desde que nace hasta que muere.

Abstract anglés:

The image in the world of cinema is one of the most important factors, with it the spectator participates or contemplates in an active way, identifies himself and projects himself. Over the years, its great aesthetic and communicative potential has been demonstrated. Many times the image can determine the success of the films or the failure. As a director, you have to consider the previous treatment given to the image composition, color, lighting and other visual components mentioned below, so that they are consistent with the story and can convey a clear message to the viewer. This project aims to demonstrate with an audiovisual piece, through visual storytelling, the aesthetic and narrative power of the image to tell a story. In order to realize it, first, the relevant research has been elaborated to understand well the importance of the image, the different visual components, and different visual and narrative references. Then, as a practical part, it has been made the creation from the beginning of visual storytelling, Hedra. It is a fantastic story that tells us the life of a chair in first person, from birth to death.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Hedra.pdf

Video del projecte

HEDRA HEDRA HEDRA