Fuerza Generadora

Fuerza Generadora Jorge Rivera Olaya

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A5

Abstract català:

Força Generadora és un projecte que pretén realitzar una exploració i aproximació a la naturalesa des dels seus comportaments, mitjançant el desenvolupament d'experimentacions audiovisuals. Aquestes inclouen esdeveniments naturals com a eix de desenvolupament de les peces, tant en la fase d'experimentació conceptualització o formalització. Una metodologia no lineal em permetrà una revisió constant de les relacions establertes entre les diferents fases. Així mateix el projecte és dotat d'un caràcter orgànic / natural basat en el concepte teòric de rizoma pel qual les experimentacions s'aniran succeint segons les observacions i experiències en i amb la natura. Paraules clau: Naruraleza - Investigació experiencial - Disseny experimental - Dispositiu - Instal·lació audiovisual

Abstract espanyol:

Fuerza Generadora es un proyecto que pretende realizar una exploración y aproximación a la naturaleza desde sus comportamientos, mediante el desarrollo de experimentaciones audiovisuales. Estas incluyen eventos naturales como eje de desarrollo de las piezas, tanto en la fase de experimentación conceptualización o formalización. Una metodología no lineal me permitirá una revisión constante de las relaciones establecidas entre las distintas fases. Así mismo el proyecto es dotado de un carácter orgánico/natural basado en el concepto teórico de rizoma por el que las experimentaciones se irán sucediendo según las observaciones y experiencias en y con la naturaleza. Palabras clave: Naruraleza - Investigación experiencial - Diseño experimental - Dispositivo - Instalación audiovisual.

Abstract anglés:

Fuerza Generadora is a project that aims to explore and approach nature from its behaviors, through the development of audiovisual experimentations. These include natural events as the axis of development of the pieces, both in the conceptualization or formalization experimentation phase. A non-linear methodology will allow me to constantly review the relationships established between the different phases. Likewise, the project is endowed with an organic / natural character based on the theoretical concept of rhizome by which the experimentations will be happening according to the observations and experiences in and with nature. Key words: Nature - Experiential research - Experimental design - Device - Audiovisual installation.

Peces incloses:

Objectes varis

Informació complementaria del projecte

Contraseña web (tfg2020)

Informació complementaria del projecte

Contraseña web (tfg2020)

Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora Fuerza Generadora