ESTRÈS

ESTRÈS Roger Mitjans Alex trullas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A1

Abstract català:

Ens trobem dins un sistema capitalista dominat per la sobre producció material, la pressa social, la saturació d'informació i la globalització. Les nostres vides es limiten a complir les normes establertes d'aquest sistema per tal de sobreviure, sense tindre en compte el sofriment i el malestar que aquestes ens generen. De vida només hi ha una, i és més divertida si gaudim del dia a dia. Aquest projecte consta d’un videoclip que neix de la lletra d'una cançó de Marialluïsa, un grup de pop metafísic català. Ens presentem en aquest projecte com a directors principals amb l’objectiu de produir una peça audiovisual treballant totes les fases que aquest comporta. El videoclip d'Estrès es la representació del món intel·ligible de la cançó de Marialluïsa a partir de metàfores visuals, que mostren la transformació de l'ésser humà com a ésser egocèntric dominat per la cobdícia i l'ambició de poder, a l'ésser humà purificat, lliure de sofriment, responsable dels seus propis actes i l'amo del seu propi destí. El projecte dóna molta importància a la investigació de tècniques de producció i llenguatge audiovisual creatives i busca la millor manera de comunicar les idees que es volen transmetre a partir del moviment, la composició, el color i la textura de cada escena, de manera que aporten un to i un significat que donen coherència a la narrativa.

Abstract espanyol:

Nos encontramos dentro de un sistema capitalista dominado por la sobre producción material, la prisa social, la saturación de información y la globalización. Nuestras vidas se limitan a cumplir las normas establecidas de este sistema con el fin de sobrevivir, sin tener en cuenta el sufrimiento y el malestar que estas nos generan. De vida sólo hay una, y es mejor si disfrutamos del día a día. Este proyecto consta de un videoclip que nace de la letra de una canción de Marialluïsa, un grupo de pop metafísico catalán. Nos presentamos en este proyecto como directores principales con el objetivo de producir una pieza audiovisual trabajando todas las fases que este conlleva. El videoclip de Estrés es la representación del mundo inteligible de la canción de Marialluïsa a partir de metáforas visuales, que muestran la transformación del ser humano como ser egocéntrico dominado por la codicia y la ambición de poder, al ser humano purificado, libre de sufrimiento, responsable de sus propios actos y el dueño de su propio destino. El proyecto da mucha importancia a la investigación de técnicas de producción y lenguaje audiovisual creativas y busca la mejor manera de comunicar las ideas que se quieren transmitir a partir del movimiento, la composición, el color y la textura de cada escena, por lo que aportan un tono y un significado que dan coherencia a la narrativa.

Abstract anglés:

We live in a capitalist system dominated by overproduction, social haste, saturation and globalization. Our lives are limited to fulfilling the established rules of this system in order to survive, regardless of the suffering and discomfort they cause us. There is only one life, and it is more fun if we enjoy it from day to day. This project consists of a video clip born from the lyrics of a song by Marialluïsa, a Catalan metaphysical pop group. We present ourselves in this project as principal directors with the aim of producing an audiovisual piece working on all the phases that it entails. The video for Stress is the representation of the intelligible world of Marialluïsa's song from visual metaphors, which show the transformation of the human being as an egocentric being dominated by greed and ambition of power, in the 'purified human being, free from suffering, responsible for his own actions and the master of his own destiny. The project attaches great importance to research into creative audiovisual production and language techniques and seeks the best way to communicate the ideas that are to be transmitted from the movement, composition, color and texture of each scene, so that they contribute a tone and a meaning that give coherence to the narrative.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download estres_tfg_mitjans_trullas_.pdf

Video del projecte

ESTRÈS ESTRÈS ESTRÈS ESTRÈS ESTRÈS ESTRÈS ESTRÈS