Emotion In Motion

Emotion In Motion Noemí Varela Urrea

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A3

Abstract català:

Emotion in Motion és un projecte que es basa en l’animació d’emocions a partir de formes geomètriques. En aquest document trobareu estudis científics, pensadors, filòsofs i artistes que, al cap i a la fi, parlen del mateix en diferent rames d’estudi. El marc teòric comença per un recorregut històric de filòsofs que van intentar definir les emocions, segueix per estudis científics que aconsegueixen llistats d’emocions definides i finalitza per la definició d’un llistat de colors amb el seu significat associat a emocions. A partir d’això sorgeix un marc pràctic, en el que s’uneix emoció-animació-color. A base d’unes premisses (color, forma, ritme, moviment i composició) s’analitzen els sentiments amb la finalitat d’aconseguir aquestes emocions animades que es busquen al llarg de tot el procés de treball. El resultat final d’aquest projecte pot utilitzar-se com una eina d’autoaprenentatge i millora de la técnica de Motion Graphics o com un entreteniment.

Abstract espanyol:

Emotion in Motion es un proyecto que se basa en la animación de emociones a partir de formas geométricas. En éste documento encontrareis estudios científicos, pensadores, filósofos y artistas que, en definitiva, hablan de lo mismo en diferentes ramas de estudio. El marco teórico empieza por un recorrido histórico de filósofos que intentaron definir las emociones, sigue por estudios científicos que consiguen listados de emociones definidas y acaba por la definición de un listado de colores con su significado asociado a emociones. A partir de esto surge el marco práctico, en el que se une emoción-animación-color. En base a unas premisas (color, forma, ritmo, movimiento y composición) se analizan los sentimientos con el fin de conseguir esas emociones animadas que se buscan a lo largo de todo el proceso de trabajo. El resultado final de este proyecto puede utilizarse como una herramienta de autoaprendizaje y mejora de la técnica Motion Graphics o como un entretenimiento.

Abstract anglés:

Emotion in Motion is a project that is based on the animation of emotions from geometric shapes. In this document you will find scientific studies, thinkers, philosophers and artists that, in short, speak of the same thing in different branches of study. The theoretical framework begins with a historical journey of philosophers who tried to define emotions, continues with scientific studies that obtain lists of defined emotions, and ends with the definition of a list of colors with their meaning associated with emotions. From this arises the practical framework, in which emotion-animation-color is united. Based on premises (color, shape, rhythm, movement and composition), emotions are analyzed in order to achieve those animated emotions that are sought throughout the entire work process. The end result of this project can be used as a self-learning tool and improvement of the Motion Graphics technique or as entertainment.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Memoria.pdf

Video del projecte

Emotion In Motion Emotion In Motion Emotion In Motion Emotion In Motion Emotion In Motion