El valle olvidado

El valle olvidado Oscar Sanz Bataller

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A3

Abstract català:

La Vall de Rodellar (Prepirineu Aragonès), és una zona que, a causa de l'èxode rural, va perdre tant la seva gent com la memòria cultural que s'ha transmès entre generacions al llarg de la història. Aquesta memòria és el vehicle del Patrimoni Cultural Immaterial de la zona, que és el sistema cultural que conté els costums i tradicions de l'indret. La identitat rural que definia als habitants de Rodellar es va anar diluint en la dècada dels 60, i sense una nova generació assimiladora, es va trencar part de la cadena de memòria cultural i amb això es va perdre tot el coneixement que albergava. Aquest projecte busca preservar i transmetre a les noves generacions part de la memòria col·lectiva que encara roman a Rodellar. La meva intenció és divulgar aquest coneixement, de forma efectiva i entretinguda, per aconseguir fer que el receptor sigui més permeable a la informació, i fent que visqui l'experiència del poble en primera persona i en un context el més realista possible. Per això vaig crear "La Vall oblidada". Un projecte de videojoc ambientat a Rodellar, que pretén transmetre el coneixement que alberga el PCI d'aquest lloc a la gent jove, per així tractar de restablir la memòria cultural. La història ha estat ideada perquè els jugadors se sentin identificats amb el personatge, a través d'un conflicte emocional amb el qual poden empatitzar. La jugabilitat es basa en la llibertat de moviment pel mapa de la vall i la interacció amb els personatges i objectes que l'habiten. Jugar en primera persona els dóna un sentit de responsabilitat que els fa estar atents a la informació que el context els aporta. L'objectiu del joc és aconseguir conèixer el dia a dia de la vall, que és el que ens permetrà anar avançant en el joc. Amb aquests mecanismes narratius adaptats a les noves generacions d'espectadors (interacció, experiència en primera persona, aprenentatge a través de TIC) tractaré de preservar i transmetre part del Patrimoni Cultural Immaterial, i així restablir la memòria cultural de la Vall de Rodellar.

Abstract espanyol:

El Valle de Rodellar (Prepirineo Aragonés), es una zona que, debido al éxodo rural, perdió tanto a sus gentes como la memoria cultural que se ha transmitido entre generaciones a lo largo de la historia. Esta memoria es el vehículo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la zona, que es el sistema cultural que contiene las costumbres y tradiciones del lugar. La identidad rural que definía a los habitantes de Rodellar se fue diluyendo en la década de los 60, y sin una nueva generación asimiladora, se rompió parte de la cadena de memoria cultural y con ello se perdió todo el conocimiento que albergaba. Este proyecto busca preservar y transmitir a las nuevas generaciones parte de la memoria colectiva que aún permanece en Rodellar. Mi intención es divulgar este conocimiento, de forma efectiva y entretenida, para conseguir hacer que el receptor sea más permeable a la información, y haciendo que viva la experiencia del pueblo en primera persona y en un contexto lo más realista posible. Para ello cree “El Valle olvidado”. Un proyecto de videojuego ambientado en Rodellar, que pretende transmitir el conocimiento que alberga el PCI de este lugar a la gente joven, para así tratar de restablecer la memoria cultural. La historia ha sido ideada para que los jugadores se sientan identificados con el personaje, a través de un conflicto emocional con el que pueden empatizar. La jugabilidad se basa en la libertad de movimiento por el mapa del valle y la interacción con los personajes y objetos que lo habitan. Jugar en primera persona les da un sentido de responsabilidad que les hace estar atentos a la información que el contexto les aporta. El objetivo del juego es conseguir conocer el día a día del valle, que es lo que nos permitirá ir avanzando en el juego. Con estos mecanismos narrativos adaptados a las nuevas generaciones de espectadores (interacción, experiencia en primera persona, aprendizaje a través de TIC) trataré de preservar y transmitir parte del Patrimonio Cultural Inmaterial, y así restablecer la memoria cultural del Valle de Rodellar.

Abstract anglés:

The Valley of Rodellar (Aragonese Pyrenees), is an area that, due to rural exodus, lost both its people and the cultural memory that has been transmitted between generations throughout history. This memory is the vehicle of the Intangible Cultural Heritage of the area, which is the cultural system that contains the customs and traditions of the place. The rural identity that defined the inhabitants of Rodellar was diluted in the 1960s, and without a new assimilating generation, part of the chain that is the cultural memory, was broken, and with it, all the knowledge that it housed was lost. This project seeks to preserve and transmit to the new generations, part of the collective memory that still remains in Rodellar. My intention is to divulge this knowledge, in an effective and entertaining way, to make the receiver more permeable to the information, by making the player’s experience their own story in first person and in the most realistic context possible. To do this I created "The forgotten valley". A video game project set in Rodellar, which aims to transmit the knowledge that the PCI houses in this place, to young people, in order to try to restore cultural memory. The story has been designed so that the players feel identified with the character, through an emotional conflict with which they can empathize. The gameplay is based on freedom of movement around the valley map and interaction with the objects and characters that inhabit it. Playing in first person gives the player a sense of responsibility that makes them pay attention to the information that the context gives them. The objective of the game is to get to know the day to day of the valley, which is what will allow us to progress in the game. With these narrative mechanisms adapted to the new generations of spectators (interaction, first-person experience, learning through ICT) I will try to preserve and transmit part of the Intangible Cultural Heritage, and thus restore cultural memory of the Valley of Rodellar.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Sanz_oscar_elValleOlvidado_memoria.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Sanz_oscar_elValleOlvidado_memoria.pdf

Video del projecte

El valle olvidado El valle olvidado El valle olvidado El valle olvidado El valle olvidado El valle olvidado El valle olvidado El valle olvidado