El diario de Caterina, el arte y el sueño

El diario de Caterina, el arte y el sueño Cristina Carbo Suquet

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A3

Abstract català:

Aquest projecte es centra en la possibilitat de generar contingut a partir dels somnis i els seus processos, com es dibuixa un imaginari a partir de formes arbitràries que es formulen en l'inconscient humà. L'alçament d'una història en direcció a una realitat no tan diferent de la nostra, on la veritat i la mentida es converteixen en Déus per a un mateix; "Idilic és el somni i temible és el malson". La història de Caterina i el descobriment de l’amor cap a ella mateixa. L'origen d'un art basat en un mecanisme de colors arbitraris, de formes imprevisibles dibuixades a pinzell i a traç virtual, de formes i possibilitats infinites. La capacitat de l’home contra aquell ésser superior a ell, com la voluntat humana és la posseïdora del seu destí, el futur incert d’una ànima castigada i el despertar de la més brutal sinceritat. Com la innocència desperta la incredulitat, una fulla amb mil fils que perforen el cor, mil mans estrangulant el sentir, el crit afònic en la ceguesa. Com la certesa acaricia el rostre i serena la mirada, el mim incondicional a la flaquesa i l’adaptació a alguna cosa nova. La història tracta sobre el coneixement de la protagonista i la percepció de la seva vida, la negació cap a allò que li fa mal, la seva adaptació al dolor i la pèrdua del jo. Un projecte centrat en l'estudi de la direcció d'art i expandit d'acord amb un somni viscut, que conté un desglossament d'un extens apartat de referents per a la justificació d'un treball teòric amb rerefons filosòfic i psicològic, estudi de corrents artístics com a justificació escenogràfica i tractament metafòric. Referents literaris, cinematogràfics, artístics, històrics, escultòrics, pictòrics, videojocs, xarxes… justificants per a una estètica determinada i l’única amb tractament escenogràfic amb clarobscur en dibuix digital. Es prenen el surrealisme i el simbolisme com a pilars visuals, la psicoanàlisi de Freud, la filosofía sobre el sinistre Eugenio Trías i les teories sobre la bellesa de Plató i Sòcrates.

Abstract espanyol:

Este proyecto se centra en la posibilidad de generar contenido a partir del sueño y sus procesos, cómo se dibuja un imaginario a partir de formas arbitrarias que se formulan en el inconsciente humano. El levantamiento de una historia hacia una realidad no tan distinta de la nuestra, donde la verdad y la mentira se convierten en dioses para uno solo; ‘’Bello es el sueño y temible es la pesadilla’’. La historia de Caterina y el descubrimiento del amor hacia ella misma. El origen de un arte basado en un mecanismo de colorido arbitrario, de formas imprevisibles dibujadas a pincel, a trazado virtual, de formas y posibilidades infinitas. La capacidad del hombre ante aquel ser superior a él, cómo la voluntad humana es la poseedora de su destino, el futuro incierto de un alma castigada y el despertar de la más brutal sinceridad. Cómo la inocencia despierta la incredulidad, una cuchilla con mil filos que perforan el corazón, mil manos estrangulando el sentir, el grito afónico en la ceguera. Cómo la certeza acaricia el rostro y serena la mirada, el mimo incondicional a la flaqueza y la adaptación a algo nuevo. La historia trata sobre el conocimiento de la protagonista y la percepción de su vida, la negación hacia aquello que le hace daño, su aceptación del dolor y la pérdida del yo. Un proyecto centrado en el estudio de la dirección de arte y expandido de acuerdo con un sueño vivido, que contiene un desglose de un extenso apartado de referentes para la justificación de un trabajo teórico con trasfondo filosófico y psicológico, estudio de corrientes artísticas como justificación escenográfica y tratamiento metafórico. Referentes literarios, cinematográficos, artísticos, históricos, escultóricos, pictóricos, videojuegos, redes… justificantes para una estética determinada y única con tratamiento escenográfico en claro oscuro con dibujo digital. Se toman el surrealismo y el simbolismo como pilares visuales, el psicoanálisis de Freud,la filosofía sobre lo siniestro de Eugenio Tría y las teorías sobre la belleza de Platón y Sócrates.

Abstract anglés:

This project revolves around the possibility of creating content from dreams through the process of drawing an image arbitrarily generated in our subconscious. It’s about creating a story similar to the reality we live in, where truth and lies manifest as gods for one’s self, for “beautiful is the dream and fearsome is the nightmare”. About Caterina’s story and how she learned to love herself. The origin of an art based on a mechanism of seemingly random colouring, unpredictable brush-drawn shapes, virtual layout and of infinite forms and possibilities. Man’s struggle against the mightiest of adversaries, how their will predetermines their destiny, about the uncertain future of the punished soul and the confrontation to the most painful of truths. About how innocence gives rise to disbelief, a blade with a thousand edges to pierce the heart, a thousand hands to strangle this feeling, a hoarse cry in pitch darkness. How certainty caresses the face, as is serenity written over our gaze; the unconditional care for the weak and the adaptation of something new. The story tells of the protagonist’s background, her acceptance of pain and her loss of one’s self. The project is focused around the study of art direction and is based on a dream, which is broken down into extensive sections of theoretical references with philosophical and psychological background, study of artistic trends such as scenography and their metaphorical meanings. Literary, cinematographic, artistic, historical, sculptural, pictorial, video game and network references emphasize the visual aesthetics of light and shadow in this digital drawing. Surrealism and symbolism serve as visual pillars, while Freud’s psychoanalysis, Eugenio Tria’s philosophy of the sinister and Plato’s and Socrates’ theories of beauty are connected in the artist’s vision.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download TFG_CCS.pdf

Informació complementaria del projecte

Trabajo dedicado a la exploración onírica, la comunicación entre el inconsciente y la capacidad de generar arte a partir del sueño. Centrado en la dirección artística y la experimentación durante el procedimiento del arte automático.

Video del projecte

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte

Informació complementaria del projecte

Trabajo dedicado a la exploración onírica, la comunicación entre el inconsciente y la capacidad de generar arte a partir del sueño. Centrado en la dirección artística y la experimentación durante el procedimiento del arte automático.

El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño El diario de Caterina, el arte y el sueño