(DES)APARECER

(DES)APARECER Mónica Solomando Romero

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A1

Abstract català:

L'emergència climàtica evidència que, malgrat que la societat cada vegada està més conscienciada, avui dia es continuen generant quantitats ingents de residus, degut en gran part al model econòmic universal basat en el consumisme. El model d'economia lineal que predomina en l'actualitat funciona mitjançant un procés d'adquisició, ús i deixalla de béns de consum. Es contraposa a un model més sostenible, conegut com a economia circular, que proposa la teoria de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar. En aquest projecte, a través d'una peça audiovisual divulgativa, s'aprofundeix en com aquests processos econòmics afecten col·lateralment al sistema professional, concretament a la indústria del moble. El fenomen del fast-consumerism i les grans productores de mobles barats, no només han afavorit a la contínua producció de residus, sinó que també repercuteixen en la propera desaparició d'oficis històrics relacionats amb pràctiques més sostenibles i basades en el reciclatge i la reutilització, com l'ofici de vernissador. Per a poder parlar amb rigor de fets i de xifres, s'ha dut a terme una recerca de camp i enquestes a un total de 100 persones per a així poder fer una recopilació de dades de la tendència de consum i el coneixement d'aquesta situació. Una vegada analitzades les seves respostes, s'han generat dues peces necessàries: una infografia informativa i objectiva, per a posar en situació a tot aquell que vagi a visionar el projecte, i una sèrie de càpsules documentals centrades en diferents oficis. Amb la finalitat de mostrar com els afectats viuen aquesta situació i quines són les seves impressions, opinions i pors, neix la proposta d'una sèrie de càpsules en format documental-entrevista, en les que es mostra la passió i dedicació que els protagonistes senten cap a la seva professió, i la ‘’preocupació’’ al saber que en un futur no gaire llunyà es convertirà en una professió fantasma.

Abstract espanyol:

La emergencia climática evidencia que, pese a que la sociedad cada vez está más concienciada, hoy en día se siguen generando cantidades ingentes de residuos, debido en gran parte al modelo económico universal basado en el consumismo. El modelo de economía lineal que predomina en la actualidad funciona mediante un proceso de adquisición, uso y desecho de bienes de consumo. Se contrapone a un modelo más sostenible, conocido como economía circular, que propone la teoría de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. En este proyecto, a través de una pieza audiovisual divulgativa, se profundiza en cómo estos procesos económicos afectan colateralmente al sistema profesional, concretamente a la industria del mueble. El fenómeno del fast-consumerism y las grandes productoras de muebles baratos, no solo han favorecido a la continua producción de residuos, sino que también repercuten en la próxima desaparición de oficios históricos relacionados con prácticas más sostenibles y basadas en el reciclaje y la reutilización, como el oficio de barnizador. Para poder hablar con rigor de hechos y de cifras, se ha llevado a cabo una investigación de campo y encuestas a un total de 100 personas para así poder hacer una recopilación de datos de la tendencia de consumo y el conocimiento de esta situación. Una vez analizadas sus respuestas, se han generado dos piezas necesarias: una infografía informativa y objetiva, para poner en situación a todo aquel que vaya a visionar el proyecto, y una serie de cápsulas documentales centradas en diferentes oficios. Con la finalidad de mostrar cómo los afectados viven esta situación y cuáles son sus impresiones, opiniones y miedos, nace la propuesta de una serie de cápsulas en formato documental-entrevista, en las se muestra la pasión y dedicación que los protagonistas sienten hacia su profesión, y la ‘’preocupación’’ al saber que en un futuro no muy lejano se convertirá en una profesión fantasma.

Abstract anglés:

The climate emergency clearly shows that, despite the fact that society is becoming increasingly aware of climate change and global warming, huge quantities of waste continue to be generated on a daily basis, specially due to the unbridled universal consumerism. Linear economy is the economic model prevailing today and it is based on a process of acquiring, using and disposing consumer goods. It is opposed to a more sustainable model known as a circular economy, which is based on the 3R theory: reduce, reuse and recycle. This project explores through an informative audiovisual piece how these economic processes collaterally affect the professional system, specifically the furniture industry. The fast-consumerism phenomenon and the large producing companies of cheap furniture have favored the continuous production of waste and are also having an impact on the disappearance of traditional jobs such as those related to sustainable practices based on recycling and reusing like varnishing services. In order to speak rigorously, this project has surveyed 100 people, thus compiling data on both consumption trends and the level of awareness about this situation. Two pieces of work have been created bearing the results in mind: first of all, an informative infographic which serves as an introduction to the topic and, second of all, a series of documentary capsules focused on different jobs. The series of capsules in documentary-interview format was born as a way to show how those affected by linear economy live this situation alongside their impressions, opinions and fears. The capsules show the passion and dedication that they feel towards their jobs as well as their concern about its high possibility of disappearance in an hypothetical yet not too distant future.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download TFG_SOLOMANDO_compressed.pdf

Informació complementaria del projecte

https://monisolomando.wixsite.com/desaparecer

Video del projecte

Video 2 del projecte

Informació complementaria del projecte

https://monisolomando.wixsite.com/desaparecer