After Earth

After Earth Alba Urbano

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A6

Abstract català:

Situem l'origen de l'univers en una explosió, el Big Bang. Durant 200 milions d'anys l'obscuritat total es va propagar per tot el cosmos i de forma gradual es van formar les galàxies, sistemes solars, planetes, asteroides i satèl·lits naturals. De tots aquests cossos còsmics va sorgir la Via Làctia dins la qual es troba el sistema solar que acull el nostre planeta Terra. D'aquest esdeveniment històric sorgeix el punt de partida d'aquesta investigació, les hipòtesis referents a aquests esdeveniments. Si la formació dels planetes hagués ocorregut d'una altra forma seria possible traslladar-nos a un altre planeta en el cas d'esgotar els recursos de la Terra? Què és necessari perquè tots els planetes puguin acollir vida? Quines tecnologies s'estan desenvolupant per l'exploració de l'espai? Com a dissenyadora què puc aportar per simular un sistema ideal per a la destrucció humana? Totes aquestes preguntes formen part de la investigació que he realitzat a partir de les explicacions de divulgadors científics amb opinions diferents sobre l'evolució humana en l'espai, a més de teoritzar sobre com aplicar el disseny a temàtiques científiques. Aquest projecte pretén fer un recorregut entretingut sobre les qüestions de rellevant importància per l'ésser humà, des de la urgència climàtica fins a les missions actuals d'exploració espacial resumint la informació mitjançant la infografia i la proposta de realitat virtual a partir del modelatge 3D.

Abstract espanyol:

Situamos el origen del universo en una explosión, el Big Bang. Durante 200 millones de años la oscuridad total se propagó por todo el cosmos y de forma gradual se formaron las galaxias, sistemas solares, planetas, asteroides y satélites naturales. De entre todos estos cuerpos cósmicos surgió la Vía Láctea dentro de la cual se encuentra el sistema solar que acoge nuestro planeta Tierra. De este acontecimiento histórico surge el punto de partida de esta investigación, las hipótesis referentes a estos eventos. ¿Si la formación de los planetas hubieran ocurrido de otra forma sería posible mudar a otro planeta en caso de agotar los recursos de la Tierra? ¿Que es necesario para que todos los planetas puedan albergar vida? ¿Que tecnologias se estan desarrollando para la exploración del espacio? ¿Como diseñadora que puedo aportar para simular un sistema ideal para la destrucción humana? Todas estas preguntas forman parte de la investigación que he realizado a partir de las explicaciones de divulgadores científicos con opiniones distintas sobre la evolución humana en el espacio, además de teorizar sobre cómo aplicar el diseño a temáticas científicas. Este proyecto pretende hacer un recorrido entretenido sobre cuestiones de relevante importancia para el ser humano, desde la urgencia climática hasta las misiones actuales de exploración espacial resumiendo la información mediante la infografía y la propuesta en realidad virtual a partir del modelaje 3D.

Abstract anglés:

We place the origin of the universe with a explosion, the Big Bang. Over 200 million years, total darkness spread throughout the cosmos, gradually galaxies, solar systems, planets, asteroids, and natural satellites formed. From among all these cosmic bodies the Milky Way emerged within our solar system which hosts the Earth. From that point on the investigation has it’s beginning, the hypotheses regarding these events. If the formation of the planets had been caused in another way, would it be possible to move to another planet if the Earth's resources were exhausted? What is required for all planets to host life? What technologies are being developed for space exploration? As a designer, what can I contribute to simulate an ideal system for human destruction? All these questions are part of the research that I have carried out from the explanations of instructive scientists with different opinions on human evolution in space, in addition I theorize on how to apply design to scientific subjects. This project aims to make an entertaining journey on issues of relevant importance for the human being, from the climatic emergency to the current missions of space exploration, summarizing the information with the resource of infographic, virtual reality and 3D modeling techniques.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Urbano_Alba_memoria_TFG_opt.pdf

Video del projecte

After Earth After Earth After Earth After Earth After Earth After Earth After Earth After Earth