Santa Devoción

Santa Devoción Christian Carrion

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Casado

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M3

Abstract català:

No és novetat que les estrelles del pop i la religió sempre han estat unides de certa manera, són molts els fans que lloen als seus artistes com a veritables Deesses. Esdeveniments esportius com la Super Bowl han deixat en segon pla el seu objectiu principal, per rebentar audiències en el seu xou de mig temps, realitzat per artistes de la talla de Beyoncé o Jennifer Lopez on fans de tot el món a dormir tard per veure-ho en directe des de qualsevol part de l’món. La Setmana Santa, també és seguida en moltes parts de món, on catòlics representen la vida i passió de Jesucrist. Artistes com la cantant Madonna o Lady Gaga, han jugat sempre amb aquesta dualitat aparentment dispar utilitzant elements religiosos en moltes de les seves cançons o actuacions. Però són tan diferents aquests mons com aparenten? Aquest és un projecte de moda promogut per una necessitat personal de generar una distensió entre aquests dos mons figuradament tan diferents com són la música i la religió, buscant aquests punts comuns que els uneixen dins de cada col·lectiu. Santa Devoció, no busca criticar cap d’aquests aparentment dispars mons, sinó tot el contrari. Busca trobar aquests nexes que enriqueixen a tots dos, fent una oda a la idolatria. Partint de la indumentària religiosa utilitzada durant la Setmana Santa i el marxandatge que podríem trobar en qualsevol concert pop respectivament, el projecte s’ha acabat desenvolupant en una col·lecció de 10 looks en els quals es busca la hibridació d’aquests dos extrems de tipologies, tant a nivell nomenclatura com estètic, creant noves siluetes que fugin de les connotacions de cadascuna, però alhora utilitzant un llenguatge reconeixible per a ambdues, que ajudi a comunicar aquest missatge que hi ha darrere de tota la col·lecció.

Abstract espanyol:

No es novedad que las estrellas del pop y la religión siempre han estado unidas de cierto modo, son muchos los fans que alaban a sus artistas como a verdaderas Diosas. Eventos deportivos como la Super Bowl han dejado en segundo plano su objetivo principal, para reventar audiencias en su show de medio tiempo, realizado por artistas de la talla de Beyoncé o Jennifer López dónde fans de todo el mundo trasnochan para verlo en directo desde cualquier parte del mundo. La Semana Santa, también es seguida en muchas partes del mundo, dónde católicos representan la vida y pasión de Jesucristo. Artistas como la cantante Madonna o Lady Gaga, han jugado siempre con esta dualidad aparentemente dispar utilizando elementos religiosos en muchas de sus canciones o actuaciones. ¿Pero son tan diferentes estos mundos como aparentan? Éste es un proyecto de moda promovido por una necesidad personal de generar una distensión entre estos dos mundos figuradamente tan diferentes como son la música y la religión, buscando estos puntos comunes que los unen dentro de cada colectivo. Santa Devoción, no busca criticar ninguno de estos aparentemente dispares mundos, sino todo lo contrario. Busca encontrar estos nexos que enriquecen a ambos, haciendo una oda a la idolatría. Partiendo de la indumentaria religiosa utilizada durante la Semana Santa y el merchandising que podríamos encontrar en cualquier concierto pop respectivamente, el proyecto se ha acabado desarrollando en una colección de 10 looks en los que se busca la hibridación de estos dos extremos de tipologías, tanto a nivel nomenclatura como estético, creando nuevas siluetas que huyan de las connotaciones de cada una, pero a la vez utilizando un lenguaje reconocible para ambas, que ayude a comunicar este mensaje que hay detrás de toda la colección.

Abstract anglés:

It is not news that pop stars and religion have always been linked in a certain way, there are many fans who praise the artists they look up to as Goddesses. Sports events such as the Super Bowl have put on the backburner its main objective to burst audiences on its halftime show, performed by artists such as Beyoncé or Jennifer López, when fans of those artists from all over the world stay up late to watch it live. Easter is also followed in many parts of the world, when Catholics exemplify the life and passion of Jesus Christ. Artists such as singer Madonna or Lady Gaga have always played with this apparently disparate duality using religious elements in many of their songs or performances. But are these worlds as dissimilar as they seem? This is a fashion project motived by a personal need to generate an easing between these figuratively different worlds that are music and religion, looking for the common ground that links them within each group. Santa Devoción, does not seek to criticise any of these (apparently disparate worlds) but quite the opposite. It aims to find the links that improve both, assembling an ode to idolatry. Based on the religious attire used during Easter and the merchandising (clothing) that we could find (on the stands) of any pop music concert respectively, the project has carried out as a collection of 10 looks that seek to hybridise the extremes of these two typologies, both on nomenclature and aesthetics, creating new silhouettes that flee from the connotations of each one but resorting to its recognisable at once, which will benefit to communicate the message behind the collection.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Christian_Santadevocion.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Christian_Santadevocionfinal.pdf
Santa Devoción Santa Devoción Santa Devoción