Representation of a machine

Representation of a machine Wang Vilagrasa Batlle

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M2

Abstract català:

"Representation of a machine" neix amb la intenció mateixa que dicta el seu nom: un intent de representar l’enginyeria que s’amaga darrere del moviment d’un cos en lloc de crear noves siluetes per a cobrir-lo. El cos humà actual és polifacètic. A part d’una minuciosa maquinària, amaga històries personals, emocions, valors i aparences. Són aquests mateixos valors i aparences les que han relegat la seva anatomia a un últim pla, sent només els diferents sectors de la medicina els encarregats de conèixer-la i comprendre-la a fons. Aquest projecte no vol anteposar el cos anatòmic al cos social i cultural, sinó que anima a igualar els nivells per a ser més conscients de la nostra pròpia corporalitat.

Abstract espanyol:

"Representation of a machine" nace con la intención misma que dicta su nombre: un intento de representar la ingeniería que se esconde detrás del movimiento de un cuerpo en lugar de crear nuevas siluetas para cubrirlo. El cuerpo humano actual es polifacético. Aparte de una minuciosa maquinaria, esconde historias personales, emociones, valores, cultura y apariencias. Son estos mismos valores y apariencias los que han relegado a su anatomía a un último plano, siendo sólo los diferentes sectores de la medicina los encargados de conocerla y comprenderla a fondo. Este proyecto no quiere anteponer el cuerpo anatómico al cuerpo social y cultural, sino que anima a igualar los niveles para ser más conscientes de nuestra propia corporalidad.

Abstract anglés:

"Representation of a machine" was born with the intention that its name dictates: an attempt to represent the engineering that hides behind the movement of a body instead of creating new silhouettes to cover it. The current human body is multifaceted. Apart from a meticulous machinery, it hides personal stories, emotions, values, culture and appearances. These same values ​​and appearances have relegated his anatomy to the last plane, being only the different sectors of medicine the ones in charge of knowing it and understanding it in depth. This project does not want to put the anatomical body before the social and cultural body but encourages equalization of levels to be more aware of our own corporality.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Rep._of_a_machine.pdf
Representation of a machine Representation of a machine Representation of a machine Representation of a machine