Potato, Potato

Potato, Potato Anna Andrevi Fret

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M2

Abstract català:

Potato, Potato és una expressió de la llengua anglesa que significa "tant fa naps com cols"; en d'altres paraules: tant se val. Aquest és el posicionament amb el que s'inicia el projecte. Actualment, el comportament consumista és, sobretot en la moda, irracional. Els béns avui es consumeixen, no pel seu valor técnic, pràctic o funcional, sinó pel seu significat social. Els objectes son signes immersos en un sistema de comunicació i d'intercanvi; és a dir, un tipus de llenguatge. A través de la investigació i l'anàlisi de la prenda com a objecte semiòtic, aprofunditzant en el sistema o codi que el caracteritza, el projecte planteja un joc de construcció que permet a l'usuari comprende la roba i l'acte de vestir-se des d'una nova perspectiva: eliminant qualsevol tipus de connotació, judici o valor social. Potato, Potato es materialitza com un joc de creació i d'observació, amb el propòsit de replantejar les prendes de vestir tal i com les coneixem.

Abstract espanyol:

Potato, potato es una expresión del habla inglesa, que en español es sinónima a “tanto monta, monta tanto”. En otras palabras: qué mas da. Ese es el posicionamiento que da inicio a este proyecto. Actualmente, el comportamiento consumista es irracional, sobretodo en una industria como la de moda. Los bienes se consumen hoy no por su valor técnico, práctico o funcional, si no por el significado social que deriva de estos. Los objetos son signos inmersos en un sistema de comunicación y de intercambio, una especie de lenguaje. A través de la investigación y el análisis de la prenda como objeto semiótico, indagando en el sistema o código que lo caracteriza, el proyecto plantea un juego de construcción que permite al usuario entender la ropa y el acto de vestirse desde una nueva perspectiva: eliminando cualquier tipo de connotación, juicio o valor social. Potato, Potato se formaliza así como un juego de creación y observación, con el propósito de replantear las prendas de vestir tal y como las conocemos.

Abstract anglés:

Potato, potato is an expression that in Spanish is synonymous with "Tanto monta, monta tanto". In other words: what difference does it make? That's the statement with which this project begins. Nowadays consumer behavior is irrational, especially in fashion. Goods are consumed today not only for their technical, practical or functional value but for their social meaning. Objects are signs immersed in a system of communication and exchange. A kind os language. Through research and analysis of the garment as a semiotic object, the project proposes a construction game that allows the user to understand the act of dressing from a new perspective. As well as removing any type of connotation, judgment or social values. This is how Potato, potato is formalized as a creation and observation game with the purpose of rethinking garments as we know them.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Anna_Andrevi.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Andrevi_Fret_Anna_3.pdf

Etiquetes

código | juego | lenguaje | moda | objeto | signo
Potato, Potato Potato, Potato Potato, Potato