Objetos Esteaticos

Objetos Esteaticos Abril Romero Casanova

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M2

Abstract català:

En una societat hipermoderna, on tot i tots estem connectats entre nosaltres via mass media, on la globalització fa que tot sembli més accessible i, en conseqüència, més igual. Té sentit que pensem que és el propi individu l’únic partícip en la creació de la seva identitat? Aquest projecte es basa en un estudi etnogràfic dels joves del meu entorn. Planteja una reflexió sobre la constant necessitat de diferenciar-se dels altres, utilitzant la seva vestimenta com a eina per a això. Però tot i així, s’observa una uniformitat estètica entre els individus, ja que tots estem influenciats per les mateixes fonts d’informació. La formalització es presenta com una col·lecció d’objectes que representen la sobreinformació i l’excentricitat que caracteritza aquesta generació de joves.

Abstract espanyol:

En una sociedad hipermoderna, donde todo y todos estamos conectados entre nosotros via mass media, donde la globalización hace que todo parezca más accesible y, en consecuencia, más igual. ¿Tiene sentido que sigamos pensando que es el propio individuo el únicos partícipe en la creación de su identidad? Este proyecto se basa en un estudio etnográfico de los jóvenes de mi entorno. Plantea una reflexión sobre la constante necesidad de diferenciarse de los demás, utilizando su vestimenta como herramienta para ello. Pero aun así, se observa una uniformidad estética entre los individuos, ya que todos estamos influenciados por las mismas fuentes de información. La formalización se presenta como una colección de objetos que representan la sobreinformación y la excentricidad que caracteriza a esta generación de jóvenes.

Abstract anglés:

Living in a hypermodern society, where everything and everyone is connected to each other via mass media, where globalization makes everything seem more accessible and therefore more similar. Does it make sense that we continue thinking that it’s the individual himself the only one who takes part in the creation of his own identity? This project is based on an ethnographic study of the young people from my environment. It presents a reflection on the constant need to differentiate ourselves from others, using our clothing as a tool for it. But since we are all influenced by the same sources of information, we can recognize an aesthetic uniformity among all individuals. The formalization is presented as a collection of objects that reflect the information overload and eccentricity that characterizes this generation of young people.

Peces incloses:

Altres (a detallar en el següent camp)