Liemvurost

Liemvurost Maria Bretones Muñoz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M2

Abstract català:

El moviment de les avantguardes ha estat un referent clau ja que les bases d’aquest moviment concorden amb les del projecte que s’ha desenvolupat, amb l’objectiu d’anar en contra del que és normatiu i lluitar a partir de les seves obres. El contacte amb altres individus és un procés que sempre ha tingut una sèrie de característiques que ens han estat establertes. Aprenem una única possibilitat per comunicar-nos, però al llarg del temps hem pogut veure com en el camp de l’art i sobretot en les diferents sèries de moviments avantguardistes intentaven comunicar-se trencant aquest llenguatge i mostrant altres comunicacions que també són possibles. El projecte es centra en la idea de joc, permetent la interacció amb l’usuari i l’acostament a processos més aleatoris i fins i tot inconscients, portant al creatiu a diferents situacions inesperades, a més de poder ser utilitzat com una de les maneres de tractar moltes de les preguntes que ens qüestionem i prenent-ho com una forma més divertida a l’oposició. Utilizem el collage com a eina per formalitzar les peces i el disseny especulatiu com a manera de plasmar les bases a través d’una metodologia pròpia de treball, utilitzant un joc de cartes per determinar els 3 universos que acabaran definint la col·lecció de peces.

Abstract espanyol:

El movimiento de las vanguardias ha sido un referente clave ya que las bases de este movimiento concuerdan con las del proyecto que se ha desarrollado, tratando de ir en contra de lo normativo y luchar a partir de sus obras. El contacto con otros individuos es un proceso que siempre ha tenido una serie de características que nos han sido establecidas. Aprendemos una única posibilidad para comunicarnos, pero a lo largo del tiempo hemos podido ver como en el campo del arte y sobretodo en las diferentes series de movimientos vanguardistas trataban de comunicarse rompiendo ese lenguaje y mostrando otras comunicaciones que también son posibles. El proyecto se centra en la idea de juego, permitiendo la interacción con el usuario y el acercamiento a procesos más aleatorios e incluso inconscientes, llevando al creativo a distintas situaciones inesperadas, además de poder ser utilizado como una de las maneras de tratar muchas de las preguntas que nos cuestionamos y tomándolo como una forma más divertida a la oposición. Tomamos el collage como herramienta para formalizar las piezas y el diseño especulativo como manera de plasmar las bases a través de una metodología propia de trabajo, utilizando un juego de cartas para determinar los 3 universos que acabarán definiendo la colección de piezas.

Abstract anglés:

The avant-garde movement has been a key reference because the bases of this movement agree with those of the project that has been developed, trying to go against the normative and fight based on their works. The contact with other individuals is a process that has always had a series of characteristics that have been established for us. We learn a unique possibility to communicate, but over time we have been able to see how in the field of art and especially in the different series of avant-garde movements they tried to communicate breaking that language and showing other communications that are also possible. The project focuses on the idea of the game, allowing interaction with the user and approaching more random and even unconscious processes, taking the creative to different unexpected situations, in addition to being able to be used as one of the ways of treating many of the questions that we question ourselves and taking it as a more fun way to the opposition. We use collage as a tool to formalize the pieces and speculative design as a way to capture the bases through our own working methodology, using a card game to determine the 3 universes that will end up defining the collection of pieces.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download MEMORIATFG.pdf

Més documentació

Download EDITORIAL.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download MEMORIATFG_DEF.pdf
Liemvurost Liemvurost Liemvurost