EURITMIA.II

EURITMIA.II PAOLA FERNANDEZ ROMAN

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M2

Abstract català:

Eurítmia és un projecte narratiu fantàstic en el qual s’exposa la invenció urgent d’un refugi exclusiu per a dones, consolidat gràcies a l’ajuda de grans clàssics d’utopies així com l’estudi de la color i de cinema. A més d’imaginar-la, la producció de l’illa era necessària. Desde posar-li nom a dotar-la de vida. Per a això es presenten a 10 dones. Elles donen realitat i existència a Eurítmia. Cada personatge posseeix el seu propi look diari amb el qual es procura obtenir més caràcter, personalitat i familiaritat al lector. Benvingudes a un nou lloc on el color regna davant el món gris, avorrit i adormidor en el qual vivim ara. On la realitat supera la ficció i en altres els somnis dominen la natura. Benvingudes a Eurítmia.

Abstract espanyol:

Euritmia es un proyecto narrativo fantástico en el cual se expone la invención urgente de un refugio exclusivo para mujeres, consolidado gracias a la ayuda de grandes clásicos de utopías así como el estudio del color y del cine. Además de imaginarla, la producción de una isla era necesaria. Desde ponerle nombre a dotarla de vida. Para ello se presentan a 10 mujeres. Ellas proporcionan realidad y existencia a Euritmia. Cada personaje posee su propio look diario con el cual se procura conseguir mayor carácter, personalidad y familiaridad al lector. Bienvenidas a un nuevo lugar donde el color reina frente al mundo gris, aburrido y adormecedor en el cual vivimos ahora. Donde la realidad supera la ficción y en otras los sueños dominan la naturaleza. Bienvenidas a Euritmia.

Abstract anglés:

Euritmia is an imaginary narrative project in which the urgent invention of an exclusive refuge for women is exposed, consolidated thanks to the help of great utopian classics as well as the study of color and cinema. Besides imagining it, the production of the island was necessary, From naming it to giving it life. For this, 10 women are presented. They give reality and existence to Euritmia. Each character has its own daily look with which the reader tries to obtain greater character, personality and familiarity with the public. Welcome to a new place where color reigns on top of the gray, boring and numbing world in which we now live. Where reality overcomes fiction and in others dreams dominate nature. Welcome to Euritmia.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria definitiva del projecte

Download euritmia_tfg_paola_.pdf
EURITMIA.II EURITMIA.II EURITMIA.II