Camins propis

Camins propis Maria Casals Bosch

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M2

Abstract català:

Camins propis s’inicia arran de l’interès per investigar la forma de vida de les persones que estan en constant moviment. Circulació, dinamisme i multidireccionalitat acompanyen el moviment de les persones i la seva projecció personal, són els nòmades moderns. El nomadisme com a primera forma de vida a la prehistòria ha anat evolucionant i ha arribat a ser contemporani a la nostra societat. Ara és una manera de viure que es difumina dins l’espai urbà, que coexisteix dins i amb la societat sedentària. Analitzar el passat i observar l’individu urbà i l’espai on habita han format part de la metodologia. El resultat és una col·lecció creada a partir de la comprensió de les necessitats dels nòmades moderns, on moviment, canvi i desplaçament són les constants. Finalment s’arriba a la conclusió que el nomadisme sempre ha existit i existirà i que per tant, "Camins propis", esdevé un projecte etern.

Abstract espanyol:

"Camins propis" se inicia a raíz del interés para investigar la forma de vida de las personas que están en constante movimiento. Circulación, dinamismo y multidireccionalidad acompañan el movimiento de las personas y su proyección personal, son los nómadas modernos. El nomadismo como a primera forma de vida en la prehistoria ha ido evolucionando y ha llegado a ser contemporáneo en nuestra sociedad. Ahora es un modo de vida que se difumina dentro del espacio urbano, coexistiendo dentro y con la sociedad sedentaria. Analizar el pasado y observar el individuo urbano y el espacio donde habita han formado parte de la metodología. El resultado es una colección creada a partir de la comprensión de las necesidades de los nómadas modernos, donde movimiento, cambio y desplazamiento son las constantes. Finalmente se llega a la conclusión que el nomadismo siempre ha existido y existirá, y que, por lo tanto, "Camins propis" se convierte en un proyecto eterno.

Abstract anglés:

"Camins propis" begins as a result of the interest to investigate the way of life of people who are in constant movement. Circulation, dynamism and multidirectionality accompany the movement of people and their personal projection, they are modern nomads. Nomadism as the first way of life in prehistory has evolved and has become contemporary in our society. Now it is a way of life that is blurred within the urban space, coexisting within and with the sedentary society. Analyzing the past and observing urban individuals and the space where they live have been part of the methodology. The result is a collection created from the understanding of the needs of modern nomads, where movement, change and displacement are the constants. Finally, it is concluded that nomadism has always existed and will exist, and that, therefore, "Camins propis" becomes an eternal project.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download mcasals__caminspropis0.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download camins_propis__mcasalsbosch_pdf.pdf
Camins propis Camins propis Camins propis Camins propis