ALOPECIA

ALOPECIA Virgilio Gallardo Teixeira

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M3

Abstract català:

Des que naixem i anem creixent començem  a desenvolupar pèl, ja sigui a més primerenca edat que d'altres, en moltes parts del cos, cam la cara i al cap. Però, què passaria si ens comencés a caure el pèl en parts que ens agraden? O si ens comencessin a créixer pèl on no vulguem que creixi? Ens han ensenyat sempre a veure el pèl des de la perspectiva de com a de ser un home i una dona, marcats per uns estereotips de gènere limitats. En el que si surts de la norma patriarcal caus en la burla i rebuig de la societat. Però, I si ens donés igual? "ALOPÈCIA" pretén tractar des de la perspectiva que hi ha als tabús que hi ha entorn a els cabells, des de l'altre costat de la vergonya que suposa patir-lo. Concretament de la de l'alopècia que és quan se'ns cau el pèl i hipertricosi quan ens surt més del comú. Tot això s'ha fet una anàlisi a través d'històries personals de superació. Apoderant les seves vergonyes i transformant-les en grans qualitats que els defineixen a ser únics i úniques.

Abstract espanyol:

Desde que nacemos y vamos creciendo empezamos a desarrollar pelo, ya sea a más temprana edad que otros, en muchas partes del cuerpo, cara y en la cabeza. Pero, ¿Qué pasaría si nos empezase a caer el pelo en partes que nos gustan? O si nos empezasen a crecer pelo donde no queramos que crezca? Nos han enseñado siempre a ver el pelo desde la perspectiva de cómo a de ser un hombre y una mujer, marcados por unos estereotipos de género limitados. En el que si sales de la norma patriarcal vas a caer en la burla y rechazo de la sociedad. Pero, ¿Y si nos diera igual? “ALOPECIA“ pretende tratarlo desde la perspectiva que hay en los tabúes que hay entorno al pelo, desde el otro lado de la vergüenza que supone padecerlo. Concretamente de la de la alopecia que es cuando se nos cae el pelo e hipertricosis cuando nos sale más de lo común. Todo ello se ha hecho un análisis a través de historias personales de superación. Empoderando sus vergüenzas y transformándolas en grandes cualidades que les definen a ser únicos y únicas.

Abstract anglés:

From the moment we are born and grow, we begin to develop hair, at an earlier age than others, on many parts of the body, face, and head. But what if we start to lose hair in parts that we like? Or if we start growing hair where we don't want it to grow? We have always been taught to see hair from the perspective of how to be a man and a woman, marked by limited gender stereotypes. In which if you abandon the patriarchal norm, you will fall into the mockery and rejection of society. But what if we don't care? "ALOPECIA" aims to treat it from the perspective that is in the taboos surrounding hair, from the other side of the shame of suffering it. Specifically, that of alopecia, which is when we lose hair and hypertrichosis when we get more than usual. All of this has been done through personal stories of improvement. Empowering their shame and transforming them into great qualities that the specific ones as unique and unique.

Peces incloses:

Pes de comunicació, Producte, Audiovisual, Web

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Virgilio_Gallardo_Teixeira_TGF__Alopecia.pdf