(AL)MOSTLIFEAFTERALL

(AL)MOSTLIFEAFTERALL Irene Serra Sanchez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M3

Abstract català:

A l’estiu de 2019 una universitat d’Austràlia va publicar un estudi en el que es va descobrir que persones entre 18 i 30 anys començaven a desenvo- lupar un nou os just sota el crani: “la banya”, com a conseqüència de les hores que les joves generacions inverteixen en aparells tecnològics com el mòbil o ordinadors. Aquí neix (AL)MOSTLIVEAFTERALL, un projecte que qüestiona la futura evolució física de la humanitat i com la tecnologia influirà en aquest camp. La preocupació principal és com canviarà la moda que coneixem avui dia; els materials o fornitures que s’utilitzaran, quines tipologies de peça desapareixeran i quines naixeran. Tot això pensant en com serà la societat en aquest moment utilitzant les bases de la futurologia i del disseny ficció. Després d’un caos; una saturació de sistema i l’apari- ció de noves malalties; ¿Què passarà amb les nostres futures generacions?

Abstract espanyol:

En verano de 2019 una universidad de Australia publicó un estudio cuyo descubrimiento fue que personas entre 18 y 30 años empezaban a desarrollar un nuevo hueso justo debajo del cráneo: “el cuerno”, como consecuencia de las horas que las jóvenes generaciones invierten en aparatos tecnoló- gicos como el móvil u ordenadores. Ahí nace (AL) MOSTLIVEAFTERALL, un proyecto que cuestiona la futura evolución física de la humanidad y cómo la tecnología va a influir en dicho campo. La preocupación principal es cómo va a cambiar la moda que conocemos hoy en día; los materiales o fornituras que se utilizarán, qué tipologías de prenda desaparecerán y cuáles nacerán. Todo esto pensando en cómo será la sociedad en ese momento utilizando las bases de la futurología y del diseño ficción. Después de un caos; una saturación del sistema y la aparición de nuevas enfermedades; ¿qué pasará con nuestras futuras generaciones?

Abstract anglés:

In the summer of 2019, an australian univer- sity published a study which discovered that people between 18 and 30 years old started to develop a new bone, just below the cranium: “the horn”, as a consecuence of the amount of hours that the young generations spend in front of technological devices, such as the phone or the computer. That’s when (AL) MOSTLIVEAFTERALL is born, a project that ques- tions the future humanity’s physical evolution and how technology is going to affect in this field. The main concern is how the actual fashion is going to change; the materials and trimmings that are going to be used, what items of clothing will disappear and which ones will be born. The point is to think about how the society is going to be in that moment, using the futorology and fiction design basis. After a chaos; a saturation of the system and the appereance of new diseases; what will happen with our future generations?

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download _TFG_irene_serra_juliol.pdf
(AL)MOSTLIFEAFTERALL (AL)MOSTLIFEAFTERALL (AL)MOSTLIFEAFTERALL (AL)MOSTLIFEAFTERALL (AL)MOSTLIFEAFTERALL