MEVA: Memòria d'Espai Viscuda i Arxivada

MEVA: Memòria d'Espai Viscuda i Arxivada Jordina Roca

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A2

Abstract català:

PARAULES CLAU: Memòria històrica, Identitat col·lectiva, Sentiment de pertinença, Disseny participatiu, Plataforma digital. MEVA és una iniciativa per la recuperació del sentiment de pertinença a través de la memòria col·lectiva. En un barri tan peculiar com és la Urbanització Meridiana, la proposta té inici en una problemàtica veïnal que ha fet que durant els últims anys, els veïns s’hagin distanciat progressivament i s’hagi perdut, en molts casos, el contacte. L’espai urbà no és tan sols el que es limita en un mapa convencional. Urbà és el vertader conjunt de factors que habiten i s’apropien la ciutat fins a convertir-la en un espai necessàriament social. La proposta es basa en el compartiment de memòria com a nexe d’unió amb l’objectiu de tornar a sembrar sentiment de pertinença. Per fer-ho, els habitants en prenen un paper clau, ja que, a través d’una plataforma participativa digital, podran aportar el contingut que n’acabi formant part. La diferència principal amb qualsevol altra plataforma és la capacitat afegida de connectar informació mitjançant Machine Learning. L’assistent es troba configurat específicament per aprendre de cada diàleg i relacionar contingut, de manera que, igual que el sentiment de pertinença, pot augmentar la seva complexitat a mesura que s’afegeix informació. Una forma alternativa de treballar la memòria en temps d’aïllament social.

Abstract espanyol:

PALABRAS CLAVE: Memoria histórica, Identidad colectiva, Sentimiento de pertinencia, Diseño participativo, Plataforma digital. MEVA es una iniciativa para la recuperación del sentimiento de pertinencia a través de la memoria colectiva. En un barrio tan peculiar como es Urbanización Meridiana, la propuesta tiene inicio en una problemática vecinal que ha provocado que durante los últimos años, los vecinos se haya distanciado hasta el punto de perder, en algunos casos, el contacto. El espacio urbano no es solo lo que limita en un mapa convencional. Urbano es el verdadero conjunto de factores que habitan y se apropian de la ciudad para convertir-la en un espacio necesariamente social. La propuesta se basa en la compartición de memoria como nexo de unión, con el objetivo de volver a sembrar sentimiento de pertinencia. Para hacerlo, los habitantes tienen un papel clave, ya que podrán aportar el contenido en la plataforma digital encargada de clasificarla y compartirla. La diferencia principal con otras plataformas es su capacidad de conectar información mediante Machine Learning. El asistente se encuentra configurado para aprender de cada diálogo y relacionar su contenido de manera que, igual que el sentimiento de pertinencia, puede aumentar su complejidad a medida que se añade información. Una forma alternativa de trabajar la memoria en tiempos de aislamiento social.

Abstract anglés:

KEYWORDS: Historical memory, Collective identity, Sense of belonging, Participative design, Digital platform. MEVA is an initiative to recover the feeling of belonging through collective memory. In a neighborhood as peculiar as Urbanizació Meridiana, the proposal begins with a comunication problem. Residents have gradually distanced themselves and, in many cases, they lost contact. Urban space is not just what is limited to a conventional map, the urban space is the true set of factors that live spaces with many types of actions that turn the city into a social space. The proposal is based on the sharing of memory as a connecting link used to recover the feeling of belonging. To do this, the citizens will play a key role because they will be able to contribute in the content of a digital platform. The main difference with any other platform is the added ability to connect information through a Machine Learning assistant. It’s specifically configured to learn from each dialogue and relate content so that, like belongingness, it can increase its complexity as information is added. Another way to work with memory in times of social distancing.

Peces incloses:

Web, Peces sonores

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Roca_Jordina_MemoriaTFG_MEVA.pdf
MEVA: Memòria d'Espai Viscuda i Arxivada MEVA: Memòria d'Espai Viscuda i Arxivada MEVA: Memòria d'Espai Viscuda i Arxivada MEVA: Memòria d'Espai Viscuda i Arxivada MEVA: Memòria d'Espai Viscuda i Arxivada