La Voz de Radha

La Voz de Radha Victor Gil Ribes

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A6

Abstract català:

En aquest projecte es reflexiona, investiga, experimenta i crea al voltant dels aspectes comunicatius de Radha 's Tribe, una marca de moda sostenible. S'utilitzen els paràmetres del llenguatge audiovisual documental per trobar una estètica i una manera de comunicar que permeti transmetre el complex entramat d'interconnexions humanes, la filosofia i la història de la marca als seus clients i seguidors. Cada història darrere de cada individu és digna de ser explicada i té alguna cosa a ensenyar-nos: aquest és el lema de el projecte. Mitjançant diferents històries separades, es conforma un conjunt narratiu en què es mostra la xarxa de components humans que forma Radha 's Tribe articulantse en un webdoc interactiu que ocupa el seu lloc en un apartat de la pàgina web oficial amb el nom de ' La Voz de Radha '. D'aquesta manera es porta un dels aspectes més importants del slow fashion a l'extrem: la transparència. Així es mostre la història de la majoria d'individus o col·lectius que conformen o estan relacionats amb la marca, cadascun prenent protagonisme en la seva pròpia peça audiovisual que documenta la seva feina, el seu rol, la seva rutina, la seva identitat, la seva visió i la seva essència. Així es transmet la filosofia i el conjunt de valors que conformen la marca, sent una mena d'homenatge a les persones implicades: a la tribu de Radha. Moda sostenible, slow fashion, documental, narrativa contextual, branded content, sororitat

Abstract espanyol:

En este proyecto se reflexiona, investiga, experimenta y crea en torno a los aspectos comunicativos de Radha’s Tribe, una marca de moda sostenible. Se utilizan los parámetros del lenguaje audiovisual documental para encontrar una estética y una manera de comunicar que permita transmitir el complejo entramado de interconexiones humanas, la filosofía y la historia de la marca a sus clientes y seguidores. Cada historia detrás de cada individuo es digna de ser contada y tiene algo que enseñarnos: este es el lema del proyecto. Mediante distintas historias separadas, se conforma un conjunto narrativo en el que se muestra la red de componentes humanos que forma Radha’s Tribe articulandose en un webdoc interactivo que ocupa su lugar en un apartado de la página web oficial con el nombre de ‘La Voz de Radha’. De este modo se lleva uno de los aspectos más importantes del slow fashion al extremo: la transparencia. Mostrando la historia de la mayoría de individuos o colectivos que conforman o están relacionados con la marca, cada uno tomando protagonismo en su propia pieza audiovisual que documenta su trabajo, su rol, su rutina, su identidad, su visión y su esencia. Así se transmite la filosofía y el conjunto de valores que conforman la marca, siendo una suerte de homenaje a las personas implicadas: a la tribu de Radha. Moda sostenible, slow fashion, documental, narrativa contextual, branded content, sororidad

Abstract anglés:

This project reflects, investigates, experiments and creates around the communicative aspects of Radha’s Tribe, a sustainable fashion brand. The parameters of the documentary audiovisual language are used to find an aesthetic and a way of communicating that allows the complex network of human interconnections, the philosophy and history of the brand to be transmitted to its clients and followers. Each story behind each individual is worth telling and has something to teach us: this is the motto of the project. Through different separate stories, a narrative set is formed in which the network of human components that Radha's Tribe forms is articulated in an interactive webdoc that takes its place in a section of the official website with the name of 'La Voz de Radha '. In this way, one of the most important aspects of slow fashion is taken to the extreme: transparency. Showing the history of the majority of individuals or groups that make up or are related to the brand, each taking center stage in their own audiovisual piece that documents their work, their role, their routine, their identity, their vision and their essence. This is how the philosophy and the set of values ​​that make up the brand are transmitted, being a kind of tribute to the people involved: the Radha tribe. K.W.: Sustainable fashion, slow fashion, documentary, contextual narrative, branded content, sorority

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download La_Voz_de_Radha___Victor_Gil_R.pdf

Informació complementaria del projecte

Links de las piezas audiovisuales que componen el mapa interactivo: 1-¿Que es Radha's Tribe? : https://youtu.be/Huc_EiY7iRE 2-¿Quienes somos?: https://www.youtube.com/watch?v=hyWGr1h3tBo 3-Lacchu and Tushar's Tailorshop: https://www.youtube.com/watch?v=AMblQqDUEHo 4-Mukesh's Tailorshop: https://www.youtube.com/watch?v=Gu42OGKWtZc 5-Sanjay's Tailorshop: https://www.youtube.com/watch?v=o3G2abvmPZ8 6-Who provided your fabrics?: https://www.youtube.com/watch?v=eKsQiSvMftE 7-Who made your clothes? https://www.youtube.com/watch?v=bdXrs19-ETU 8-Coming soon: https://www.youtube.com/watch?v=IZbZKdnsy-Y https://www.youtube.com/watch?v=69c3Dm7tJyQ 9-Primer círculo de mujeres de Radha's Tribe: https://www.youtube.com/watch?v=vU_KcbdpLfI https://www.youtube.com/watch?v=VS7rSiRmnRE https://www.youtube.com/watch?v=vwuEMgE0v34 10-Segundo círculo de mujeres de Radha's Tribe: https://www.youtube.com/watch?v=b50gprkLd6M 11-Baobag: https://www.youtube.com/watch?v=0jUXPP6BBa0 12-Documental sobre la 'Asociació Quatre Camins Solidaris': https://www.youtube.com/watch?v=_ZSnNawzQww 13-Market La Llotja: https://www.youtube.com/watch?v=jsDl6N89HsU 14-Pieza de contenido: https://www.youtube.com/watch?v=cjc_EzW7x_Y

Video del projecte

Informació complementaria del projecte

Links de las piezas audiovisuales que componen el mapa interactivo: 1-¿Que es Radha's Tribe? : https://youtu.be/Huc_EiY7iRE 2-¿Quienes somos?: https://www.youtube.com/watch?v=hyWGr1h3tBo 3-Lacchu and Tushar's Tailorshop: https://www.youtube.com/watch?v=AMblQqDUEHo 4-Mukesh's Tailorshop: https://www.youtube.com/watch?v=Gu42OGKWtZc 5-Sanjay's Tailorshop: https://www.youtube.com/watch?v=o3G2abvmPZ8 6-Who provided your fabrics?: https://www.youtube.com/watch?v=eKsQiSvMftE 7-Who made your clothes? https://www.youtube.com/watch?v=bdXrs19-ETU 8-Coming soon: https://www.youtube.com/watch?v=IZbZKdnsy-Y https://www.youtube.com/watch?v=69c3Dm7tJyQ 9-Primer círculo de mujeres de Radha's Tribe: https://www.youtube.com/watch?v=vU_KcbdpLfI https://www.youtube.com/watch?v=VS7rSiRmnRE https://www.youtube.com/watch?v=vwuEMgE0v34 10-Segundo círculo de mujeres de Radha's Tribe: https://www.youtube.com/watch?v=b50gprkLd6M 11-Baobag: https://www.youtube.com/watch?v=0jUXPP6BBa0 12-Documental sobre la 'Asociació Quatre Camins Solidaris': https://www.youtube.com/watch?v=_ZSnNawzQww 13-Market La Llotja: https://www.youtube.com/watch?v=jsDl6N89HsU 14-Pieza de contenido: https://www.youtube.com/watch?v=cjc_EzW7x_Y
La Voz de Radha La Voz de Radha La Voz de Radha La Voz de Radha La Voz de Radha La Voz de Radha La Voz de Radha La Voz de Radha La Voz de Radha