La rotllana: una investigació sobre la mirada atenta

La rotllana: una investigació sobre la mirada atenta Martina Orobitg Llop

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A2

Abstract català:

La rotllana neix de la necessitat de retrobar-se amb l’altre a través de la mirada, entesa com un vincle d’unió, com un punt de connexió. A partir de l’experiència personal com a monitora en el món del lleure i com a persona vinculada al món de l’audiovisual, he traçat un camí d’investigació que parla sobre tu i jo, és a dir, de nosaltres, amb la intenció de desglossar, reflexionar i entendre des d’on es creen els nostres vincles i sobre quina base ens relacionem. En el recorregut que m’ha dut de l’individu al grup, i viceversa, el joc i el llenguatge visual adquireixen un paper principal. No només es converteixen en eines de transformació, sinó que a través de l’experiència i la reflexió posen en acció la mirada. La mirada s’implica dins l’escena de manera atenta, amb l’objectiu de captar les diferents capes de la realitat, i es converteix en una mirada curosa, comprensiva i propera.

Abstract espanyol:

La rotllana nace de la necesidad de reencontrarse con el otro a través de la mirada, entendida como un vínculo de unión, como un punto de conexión. A partir de la experiencia personal como monitora en el mundo del la educación en el tiempo libre y como persona vinculada al mundo del audiovisual, he trazado un camino de investigación que habla sobre tú y yo, es decir, de nosotras, con la intención de desglosar, reflexionar y entender desde donde se crean nuestros vínculos y sobre qué base nos relacionamos. En el recorrido que me ha llevado del individuo al grupo, y viceversa, el juego y el lenguaje visual adquieren un papel principal. No solo se convierten en herramientas de transformación, sino que a través de la experiencia y la reflexión ponen en acción la mirada. La mirada se implica dentro de la escena de manera atenta, con el objetivo de captar las diferentes capas de la realidad, y se convierte en una mirada cuidadosa, comprensiva y próxima.

Abstract anglés:

La rotllana is born out of the need of running into the others through a gaze, known as a bond, like a connection point between us. Based on my personal experience as an instructor in the world of leisure and as an audiovisual linked person, I have drawn up a plan of investigation talking about you and me, meaning us, with the intention of itemise, consider and understand from where our bonds are built and on which basis we interact. During the path that has led me to the group, starting with the individual, and vice versa, the game and a powerful visual language have achieved the main role. Both of them, not only have become tools of transformation, but through experience and reflection, they have put the gaze in action. The gaze is involved into the scene in a watchful way, with the aim of grasping different layers of the reality, turning into a curious, understanding and close gaze.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria definitiva del projecte

Download larotllana__.pdf