Del cielo al infierno, la gota en potencia

Del cielo al infierno, la gota en potencia Marta Salom Ferrer

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A2

Abstract català:

El projecte neix com a fluctuació de diversos camins i procesos, que cerquen una manera de comunicar-se, amb un aliat comú: l'aigua. Succeeix i avança de manera que explora diferents motors i com aquests conviuen: El motor d’una font, la força de treball o motor de coneixement , el de la indústria i el de la naturalessa. En un cicle interminable, podem sense fi, seguir trobant vincles entre les contradiccions quotidianes i retrobar el valor de la senzillesa . Així com perpetuar objectes que s'amaguen i ser responsables del propi consum. Principalment hi ha quatre punts importants que van des de el recorregut de l’aigua fins la descomposició de la font, com a origen. Intercalant la manera tàcita i teòrica.

Abstract espanyol:

El proyecto nace como fluctuación de varios caminos y procesos, que buscan una manera de comunicarse, con un aliado común: el agua. Sucede y avanza de manera que explora diferentes motores y como estos conviven: El motor de una fuente, la fuerza de trabajo o motor de conocimiento, el de la industria y el de la naturaleza. En un ciclo interminable, podemos sin fin, seguir encontrando vínculos entre las contradicciones cotidianas y reencontrar el valor de la sencillez. Así como perpetuar objetos que se esconden y ser responsables del propio consumo. Principalmente hay cuatro puntos importantes que van desde el recorrido del agua hasta la descomposición de la fuente, como origen. Intercalando la manera tácita y teórica.

Abstract anglés:

The project was born as a fluctuation of various paths and processes, looking for a way to communicate with a common ally: water. It happens and advances in a way that explores different engines and how they coexist: The engine of a source, the workforce or engine of knowledge, that of industry and that of nature. In an endless cycle, we can endlessly continue to find links between everyday contradictions and rediscover the value of simplicity. As well as perpetuating hidden objects and being responsible for one's own consumption. There are mainly four important points ranging from the course of the water to the decomposition of the source, as the source. Interspersing the tacit and theoretical way.

Peces incloses:

Web, Objectes varis

Informació complementaria del projecte

Investigación en torno al uso del agua

Informació complementaria del projecte

Investigación en torno al uso del agua

Del cielo al infierno, la gota en potencia Del cielo al infierno, la gota en potencia Del cielo al infierno, la gota en potencia Del cielo al infierno, la gota en potencia