FUNCIONA

FUNCIONA Martí Roca Balcells

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

David Torrents

Abstract anglés

This project emerges from the need of creating new views regarding waste in our cities. It focuses on objects in disuse that temporarily occupy public space, those things that anonymous citizens abandon in the street. The intention is to open new ways of envisioning those things that we perceive as garbage but that can acquire a new value if we are capable of changing our point of view. Therefore, before being able to understand why these objects end up in the street we need to observe how we got to this point. Which process is behind the creation of residues? Why is it that a same object can end up being considered garbage, patrimony, an antique or something recyclable? Finally, which debates propose art and design regarding these objects? The design that I present is a series of pieces that question the citizen and that invite him to connect and act in a different way with objects in disuse.

Abstract català

Aquest projecte sorgeix de l’emergència de crear noves mirades entorn dels residus a les ciutats. Posa l’accent en els objectes en desús que temporalment ocupen l’espai públic, aquelles coses que ciutadans anònims deixen al carrer per abandonar-les. La intenció és obrir noves maneres de mirar allò que acostumem a entendre com a escombraries però que pot adquirir un nou valor si som capaços de canviar el nostre punt de vista. Així, doncs, abans d’entendre perquè aquests objectes acaben al carrer cal veure com hem arribat a aquest punt. Quin procés hi ha al darrera de la creació dels residus? ¿Per què un mateix objecte pot acabar sent considerat escombraries, patrimoni, antiguitat o quelcom reciclable? Finalment, quins debats proposen l’art i el disseny entorn d’aquests objectes? La proposta de disseny que presento és un conjunt de peces que interpel·len el ciutadà i el conviden a relacionar-se i a actuar d’una manera diferent amb els objectes en desús.

Abstract español

Este proyecto surge de la emergencia de crear nuevas miradas en torno a los residuos en las ciudades. Hace hincapié en los objetos en desuso que temporalmente ocupan el espacio público, cosas que ciudadanos anónimos dejan en la calle para abandonarlas. La intención es abrir nuevas maneras de mirar aquello que acostumbramos a entender como basura pero que puede adquirir un nuevo valor si somos capaces de cambiar nuestro punto de vista. Así, pues, antes de entender por qué estos objetos acaban en la calle hay que ver cómo hemos llegado a este punto. ¿Qué proceso hay detrás de la producción de residuos? ¿Por qué un mismo objeto puede acabar siendo considerado basura, patrimonio, antigüedad o algo reciclable? Finalmente, ¿qué debates proponen el arte y el diseño en torno a estos objetos? La propuesta de diseño que presento es un conjunto de piezas que interpelan al ciudadano invitándole a relacionarse y a actuar de una manera diferente con los objetos en desuso.