(con)tacto, Exploring touch on skin

(con)tacto, Exploring touch on skin Stelan Mergenthaler

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Raúl Goñi

Abstract anglés

We touch the world, we sense objects, we feel each other, but these sensations disappear, leaving us with fleeting impressions. Our sense of touch is unique and yet we know very little about it. It is through being touched that we can connect with the world that surrounds us, both in a physical and emotional level, and that we can be made vulnerable.(con)tacto explores skin as a material, deprived of its sexual, moral and social aspects. Skin as an experience, not as an instrument, not used for seduction, not for exchange, not as a place of violence. Touch as a full-body experience, involving all five senses. It is an exploration of touch on skin, seeking to restore the value of tactile interaction in a society that has gradually forgotten the importance of it. So simple yet essential, we need our skin to keep in touch.

Abstract català

El present projecte té com a tema el tacte i l'experiències que atorga la pell. Toquem el món, palpem objectes, ens sentim mútuament. Són sensacions efímeres, que desapareixen ràpidament, deixant impressions fugaces. El sentit del tacte és únic i, no obstant això, se sap molt poc sobre ell. És a través de ser tocats que els éssers humans tenen la capacitat de connectar amb el món que els envolta, tant físicament com a nivell emocional. (amb)tacte explora la pell com a matèria, privada de tot aspecte sexual, moral i social. La pell i el sentit del tacte com a experiència, no com un instrument, no com un arma de seducció, no com a moneda de canvi, ni tampoc com un lloc de violència. El tacte com una experiència de cos complet en la qual s'involucra als cinc sentits. És una exploració del tacte sobre la pell que busca restablir el valor de la interacció tàctil en una societat que a poc a poc ha oblidat la seva importància. Alguna cosa tan simple però alhora essencial, la pell és indispensable per mantenir-se en contacte. Algunes de les preguntes plantejades en aquest projecte són Què és realment el que sentim quan toquem alguna cosa? És possible expressar una sensació tan completa en paraules? Es pot viure l'experiència del tacte a través dels altres sentits? Quin paper juga la pell en el nostre dia a dia? Partint d'aquestes s'ha fet una àmplia recerca sobre el tema, confirmant així, a través dels escrits d'experts en matèria com el són Juhani Pallasmaa, Ashley Montagu o Freek Lomme, entre uns altres, que la preocupació sobre com ara, fins i tot més que en l'era pre digital, el tacte demana a crits ser atès és general. Segons ells, el tacte és una mica del que podem prendre consciència, per així descobrir com definir-ho correctament i endinsar-nos en la seva riquesa. Es tracta d'un projecte socializador, atès que el major objectiu és retornar a les persones la relació amb la seva pell, òrgan que ha estat privatitzat i embolicat de prejudicis en la societat occidental. Pretén retornar el plaure de tocar i ser tocat als individus de la nostra societat, mostrant la pell com una mica de gran bellesa alhora que fonamental per al desenvolupament tant físic com a emocional. Vol donar-li reconeixement a aquesta gran facultat que es dóna per descomptat i pertany a tota persona viva. Revindicar el tacte com una experiència completa, positiva i altament necessària. Els seus objectius per tant són: donar visibilitat a l'experiència de la pell, acostant-la a tot tipus de persones sigui el que sigui la seva condició social, econòmica, física i psíquica . Emocionar al visitant a través d'una experiència multisensorial i finalment fer reflexionar a l'usuari sobre com viu el la seva pròpia pell. Finalment pretén crear una exposició física per posar a l'abast dels visitants un recorregut es pugui experimentar amb la pell i el tacte a través de cadascun dels seus sentits.

Abstract español

El presente proyecto tiene como tema el tacto y la experiencias que otorga la piel. Tocamos el mundo, palpamos objetos, nos sentimos mutuamente. Son sensaciones efímeras, que desaparecen rápidamente, dejando impresiones fugaces. El sentido del tacto es único y, sin embargo, se sabe muy poco sobre él. Es a través de ser tocados que los seres humanos tienen la capacidad de conectar con el mundo que los rodea, tanto físicamente como a nivel emocional. (con)tacto explora la piel como materia, privada de todo aspecto sexual, moral y social. La piel y el sentido del tacto como experiencia, no como un instrumento, no como un arma de seducción, no como moneda de cambio, ni tampoco como un lugar de violencia. El tacto como una experiencia de cuerpo completo en la que se involucra a los cinco sentidos. Es una exploración del tacto sobre la piel que busca restablecer el valor de la interacción táctil en una sociedad que poco a poco ha olvidado su importancia. Algo tan simple pero a la vez esencial, la piel es indispensable para mantenerse en contacto. Algunas de las preguntas planteadas en este proyecto son ¿Qué es realmente lo que sentimos cuando tocamos algo? ¿Es posible expresar una sensación tan completa en palabras? ¿Se puede vivir la experiencia del tacto a través de los demás sentidos? ¿Qué papel juega la piel en nuestro día a día? Partiendo de éstas se ha hecho una amplia investigación sobre el tema, confirmando así, a través de los escritos de expertos en materia como lo son Juhani Pallasmaa, Ashley Montagu o Freek Lomme, entre otros, que la preocupación sobre cómo ahora, incluso más que en la era pre digital, el tacto pide a gritos ser atendido es general. Según ellos, el tacto es algo de lo que podemos tomar conciencia, para así descubrir como definirlo correctamente y adentrarnos en su riqueza. Se trata de un proyecto socializador, dado que el mayor objetivo es devolver a las personas la relación con su piel, órgano que ha sido privatizado y envuelto de prejuicios en la sociedad occidental. Pretende devolver el placer de tocar y ser tocado a los individuos de nuestra sociedad, mostrando la piel como algo de gran belleza a la vez que fundamental para el desarrollo tanto físico como emocional. Quiere darle reconocimiento a esta gran facultad que se da por sentado y pertenece a toda persona viva. Revindicar el tacto como una experiencia completa, positiva y altamente necesaria. Sus objetivos por lo tanto son: dar visibilidad a la experiencia de la piel, acercándola a todo tipo de personas sea cual sea su condición social, económica, física y psíquica . Emocionar al visitante a través de una experiencia multisensorial y finalmente hacer reflexionar al usuario sobre cómo vive el su propia piel. Por último pretende crear una exposición física para poner al alcance de los visitantes un recorrido se pueda experimentar con la piel y el tacto a través de cada uno de sus sentidos.