RE-CORDIS

RE-CORDIS Marina Morón Gibert

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Fran Casado

Abstract anglés

RE-CORDIS The word TO REMEMBER comes from Latin RECORDARE made up of the prefix RE (again) and CORDARE - CORDIS (heart), where people thought that memory resided. Therefore, the purpose of RE-CORDIS is to go back to the past through the heart. The project tries to find what factors bring about the distortion in the memories of childhood, from a both personal and generational point. It is an investigation that revolves around design, psychology and art. The study has been carried out about childhood from an anthropological perspective and about development of human being and how the passage of time affects us, so, a research has been proposed to different collaborators in order to compare the distortion degree of our memories stored in our mind and the reality that we lived in the past. As for the work process, the project includes the creation of a collection based on this subject- matter and has as design methodology the distortion of proportions in the pieces of clothing and the blurred perception in the printings. The pieces have a particular aesthetic taste and by means of coloring and forms evoke a return to childish world, so the type of garment brings to mind childhood clothes. When we remember, an impression or image of the past appears in our mind after an experience lived, and for this reason, by the means of printings, a clear reference of child world has been included, using collective imagination of cartoons in the nineties. In this way, the project has a nostalgic point that leads us to discover again this past reality that we lived as children and that remains blurry in the course of time.

Abstract català

RE-CORDIS Recordar prové del llatí "recordare", conformat pel prefix "re" (de nou) i "cordare" - "cordis" (cor), on antigament es pensava que residia la memòria. Per tant, el propòsit de Re-cordis és tornar al passat a través del cor. El projecte busca analitzar quins factors provoquen la distorsió en els records de la infància, des d'un punt tant personal com generacional. És una investigació que gira entorn del disseny, la psicologia i l'art. S'ha realitzat un estudi sobre la infància des d'una perspectiva més antropològica, sobre el desenvolupament de l'ésser humà i com ens afecta el pas del temps, per això, s'ha dut a terme un treball d'investigació amb diferents col·laboradors per poder comparar quin grau de distorsió pateixen els records emmagatzemats en la nostra ment i la realitat que vivim en el passat. Pel que fa al procés de treball, el projecte inclou la creació d'una col·lecció basada en aquesta temàtica, que té com a metodologia de disseny la distorsió de proporcions en les peces i la percepció desdibuixada dels estampats. Les peces tenen un gust estètic determinat, que mitjançant el colorit i les formes ens evoca una tornada al món infantil, de la mateixa manera que s'ha representat una tipologia de peça que habitualment evoca la roba de la infància. Quan recordem apareix en la nostra ment una impressió o imatge del passat que queda a la memòria després d'alguna experiència viscuda, per això, s'ha buscat representar mitjançant els estampats una referència clara al món infantil, utilitzant la temàtica de l'imaginari dels dibuixos animats de la generació dels anys 90, d'aquesta manera, el projecte té un punt nostàlgic que ens porta a descobrir de nou aquesta realitat passada que vam viure en la nostra infància i que queda borrosa amb el pas del temps.

Abstract español

RE-CORDIS Recordar proviene del latín “recordare”, conformado por el prefijo “re” (de nuevo) y “cordare” - “cordis” (corazón), dónde antiguamente se pensaba que residía la memoria. Por lo tanto, el propósito de Re-cordis es volver al pasado a través del corazón. El proyecto busca analizar qué factores provocan la distorsión en los recuerdos de la infancia, desde un punto tanto personal como generacional. Es una investigación que gira en torno al diseño, la psicología y el arte. Se ha realizado un estudio sobre la infancia desde una perspectiva más antropológica, sobre el desarrollo del ser humano y cómo nos afecta el paso del tiempo, para ello, se ha llevado a cabo un trabajo de investigación con distintos colaboradores para poder comparar que grado de distorsión sufren los recuerdos almacenados en nuestra mente y la realidad que vivimos en el pasado. En cuanto al proceso de trabajo, el proyecto incluye la creación de una colección basada en esta temática, que tiene como metodología de diseño la distorsión de proporciones en las prendas y la percepción desdibujada de los estampados. Las piezas tienen un gusto estético determinado, que mediante el colorido y las formas nos evoca una vuelta al mundo infantil, del mismo modo que se ha representado una tipología de prenda que habitualmente evoca a la ropa de la infancia. Cuando recordamos aparece en nuestra mente una impresión o imagen del pasado que queda en la memoria después de alguna experiencia vivida, por ello, se ha buscado representar mediante los estampados una referencia clara al mundo infantil, usando la temática del imaginario de los dibujos animados de la generación de los años 90, de este modo, el proyecto tiene un punto nostálgico que nos lleva a descubrir de nuevo esa realidad pasada que vivimos en nuestra infancia y que queda borrosa con el paso del tiempo.