INNAT

INNAT Natàlia Tintó Bufí

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Abstract anglés

Innat is a project that arises with the purpose of contributing design, volumetry and more functionality to the world of fashion. Fashion and functionality should always be connected, an idea that I will reinforce during the development of the project. The problem of the consumer society is to spend and spend without need. We get clothes that we hardly use and we end up getting tired. This fatigue is sometimes because of the little functionality that is attributed. If this piece of clothing could have another utility and not just a top? What happen if I could wear like skirt? We would buy one piece, we would spend less and we would obtain more results since for the price of one, we would get two looks. This is the main premise of the project. Transport the ideas of modular designs such as architecture and furniture. By means of the study of the modular architecture as main referent the three most important characteristics have been extracted: Add, extract and transform. Thanks to these three representative aspects, the user interacts with his / her home in the same way that he / she will do with his or her own clothes, adapting to their needs.

Abstract català

INNAT és un projecte que sorgeix amb el propòsit d'aportar disseny, volumetria i més funcionalitat al món de la moda. Moda i funcionalitat haurien d'anar sempre lligats, idea que reforçaré durant el desenvolupament del projecte. El problema de la societat consumista recau en gastar i gastar sense necessitat. Adquirim roba que gairebé no utilitzem i ens acabem cansant, i aquest cansament alguna vegada és a causa de la poca funcionalitat que se li atorga. I si aquella peça de roba tingués una altra utilitat i no només fos un top? I si me'l pogués posar de faldilla? Compraríem una peça, gastaríem menys i obtindríem més resultats , ja que per al preu d'un, aconseguiries dos looks. Aquesta és la principal premissa del projecte. Transportar les idees de dissenys modulars, com ara l'arquitectura i el mobiliari. Mitjançant l'estudi de l'arquitectura modular com a referent principal s'han extret les tres característiques més importants: -Afegir, extreure i transformar. Gràcies a aquests tres aspectes representatius l'usuari interactua amb l'habitatge de la mateixa manera que ho farà amb la seva pròpia roba, adaptant-se així a les seves necessitats.

Abstract español

Innat es un proyecto que surge con el propósito de aportar diseño, volumetría y más funcionalidad al mundo de la moda. Moda y funcionalidad deberían ir siempre conectados, idea que reforzaré durante el desarrollo del proyecto. El problema de la sociedad consumista recae en gastar y gastar sin necesidad. Adquirimos ropa que casi no utilizamos y nos acabamos cansando. Este cansancio normalmente es por causa de la poca funcionalidad que se la atribuye. ¿Y si esta pieza de ropa pudiera tener otra utilidad y no solo fuera un top? ¿Y si me lo pudiera poner de falda? Compraríamos una pieza, gastaríamos menos y obtendríamos más resultados puesto que por el precio de uno, conseguiríamos dos looks. Ésta es la principal premisa del proyecto. Transportar las ideas de diseños modulares como l’arquitectura y el mobiliario. Mediante el estudio de l’arquitectura modular como principal referente se han extraído las tres características más importantes: Añadir, extraer y transformar. Gracias a estos tres aspectos representativos el usuario interactúa con su vivienda de la misma manera que lo hará con su propia ropa, adaptándose así a sus necesidades.