Fits us

Fits us Sofia García Sarmiento

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Fran Casado

Abstract anglés

Fits us project, how to belong to a group and remain an individual, is a reflection on the identity, the individual, and the collective in fashion. The project reflects on the parameters of identity that are generated in the current fashion industry, which make us all the same for wearing the same clothes, but at the same time different by our personality and the body that inhabits them. Fits us project is a call to the truce to the incessant search for the identity that we all suffer. Get rid of our personal ambitions and think of us more collectively. The pieces made are fashionable products already on the market, and present in our collective imagination; T-shirt, Jeans and Sneakers, as icons of global and democratic fashion. These dresses act as a neutralizer, without moving away from the idea of ​​uniform. They place us all in the same line in order to be comparable and only in this way to discover the true characteristics of our identity, beyond the appearance and what we believe can define our transcendence as humans.

Abstract català

El projecte Fits us, com pertànyer a un colectiu i seguir sent un individu, és una reflexió sobre la identitat, l’individu, i el col·lectiu a la moda. El projecte reflexiona sobre els paràmetres d’identitat que es generen en la indústria de la moda actual, que ens fan ser a tots iguals per portar les mateixes peces de vestir, però al mateix temps diferents per la nostra personalitat i el cos que les habita. Fits us project és una crida a la treva a la recerca incessant de la identitat que tots patim. Desfer-nos de les nostres ambicions personals i pensar en nosaltres més col·lectivament. Les peces realitzades són productes de moda ja existents en el mercat, i presents en el nostre imaginari col·lectiu; la samarreta, el vaquer i les sabatilles esportives, com a icones de la moda global i democràtica. Aquests vestits actuen com un neutralitzador, sense allunyar-se de la idea d’uniforme. Ens situen a tots en una mateixa línia per poder ser comparables i només d’aquesta manera descobrir les veritables característiques de la nostra identitat, més enllà de l’aparença i del que creiem que pot definir la nostra transcendència com a humans.

Abstract español

El proyecto Fits us, cómo pertenecer a un colectivo y seguir siendo un individuo, es una reflexión sobre la identidad, el individuo, y el colectivo en la moda. El proyecto reflexiona sobre los parámetros de identidad que se generan en la industria de la moda actual, que nos hacen ser a todos iguales por llevar las mismas prendas, pero al mismo tiempo diferentes por nuestra personalidad y el cuerpo que las habita. Fits us project es una llamada a la tregua a la búsqueda incesante de la identidad que todos sufrimos. Deshacernos de nuestras ambiciones personales y pensar en nosotros más colectivamente. Las piezas realizadas son productos de moda ya existentes en el mercado, y presentes en nuestro imaginario colectivo; la camiseta, el vaquero y las zapatillas deportivas, como iconos de la moda global y democrática. Estos vestidos actúan como un neutralizador, sin alejarse de la idea de uniforme. Nos sitúan a todos en una misma línea para poder ser comparables y sólo de esa manera descubrir las verdaderas características de nuestra identidad, más allá de la apariencia y de lo que creemos que puede definir nuestra trascendencia como humanos.

Comentari

Etiquetes

identidad | jeans | t-shirt