ENCAJADO. UN NUEVO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN EL MUNDO DE LA MODA

ENCAJADO. UN NUEVO SISTEMA CONSTRUCTIVO EN EL MUNDO DE LA MODA Raquel Pericacho Allende

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Abstract anglés

Encajado proposes an evolution in the way of merging pieces in the assembly of garments, and provides a new construction system that can be effective for the fashion world. This concept is also reinforced as the pieces of the collection become interchangeable, (as is the case in construction toys), and proposes different ways of creating the same garment. The main objective is to get a new construction system that combines technology and fashion. In the collection you can see an evolution in which my project reaches its limit, getting the assembly of several garments, both lower and higher, without a single seam. Every person, from the beginning of his life, especially since his o her first year of life, knows the meaning of the word embed (to put one thing into another so that it is adjusted), even in an unconscious way. What children do best is to play and learn by playing. They like touching and experiencing. Construction toys are the most common games and are essential for learning. As its name suggests, they are based in construction systems. You can move pieces, mix them, fit them, to make different constructions... This activity allows to players to evolve and improve in several aspects and at different levels: the cognitive development (the perception of forms and geometry), the physical development (the control of movements and coordination, especially fine motor skills) and social development (emotional environment relationships). Players are not only children but also adults as they are evolving just like games. As the person grows and advances, he/she will play the same type of games but with more complexity; in this way he will continue to improve and increase his learning. Construction systems in fashion, applied to garment assembling, could go beyond sewing. Here is where my project was born, and the aim is to generate a new construction system in the fashion world.

Abstract català

Encaixat replanteja una evolució en la forma d'unió de les peces, en el muntatge de roba, i proporciona un nou sistema de construcció eficaç per al món de la moda. A més es reforça aquest concepte ja que les peces de la col·lecció arriben a ser intercanviables, tal com succeeix en els jocs de construcció, i proposa diferents formes de crear una mateixa peça. L'objectiu principal és aconseguir un nou sistema de construcció unint tecnologia i moda. En la col·lecció es veu una evolució en la que el meu projecte arriba al seu límit, aconseguint realitzar el muntatge de diverses peces, tant inferiors com superiors, sense una sola costura. La persona des de l'inici de la seva vida, concretament des de l'any, coneix el significat de la paraula encaixar (introduir una cosa dins d'una altra de manera que quedi ajustada), encara que sigui de manera inconscient. Els nens el que millor fan és jugar i mitjançant el joc aprendre; els encanta tocar i experimentar. Els jocs constructius són els més comuns i fonamentals per a l'aprenentatge. Com el seu propi nom indica, són aquells que tenen la seva base en els sistemes de construcció. Permeten moure peces, barrejar-les, encaixar-les, realitzar diferents construccions... Això fa evolucionar i millorar en diversos aspectes i a diferents nivells als jugadors: el desenvolupament cognitiu (la percepció de les formes i la geometria), l'avanç físic (el control dels moviments i coordinacions, sobretot de la motricitat fina) i el desenvolupament social (les relacions de l'entorn emocional). Els jugadors no només són nens sinó també adults ja que van evolucionant igual que els jocs. A mesura que la persona va creixent i avançant, jugarà al mateix tipus de jocs però amb més complexitat; d'aquesta manera seguirà perfeccionant i augmentant els seus aprenentatges. A la moda els sistemes de construcció, relacionats amb el muntatge de peces, podrien anar més enllà de la costura. En aquest punt neix el meu projecte, per tal de generar un nou sistema constructiu en el món de la moda.

Abstract español

Encajado replantea una evolución en la forma de unión de las piezas, en el montaje de prendas, y proporciona un nuevo sistema de construcción eficaz para el mundo de la moda. Además se refuerza este concepto ya que las piezas de la colección llegan a ser intercambiables, tal y como sucede en los juegos de construcción, y propone distintas formas de crear una misma prenda. El objetivo principal es conseguir un nuevo sistema de construcción uniendo tecnología y moda. En la colección se ve una evolución en la que mi proyecto llega a su límite, consiguiendo realizar el montaje de varias prendas, tanto inferiores como superiores, sin una sola costura. La persona desde el inicio de su vida, concretamente desde el año, conoce el significado de la palabra encajar (introducir una cosa dentro de otra de modo que quede ajustada), aunque sea de modo inconsciente. Los niños lo que mejor hacen es jugar y mediante el juego aprender; les encanta tocar y experimentar. Los juegos constructivos son los más comunes y fundamentales para el aprendizaje. Como su propio nombre indica, son aquellos que tienen su base en los sistemas de construcción. Permiten mover piezas, mezclarlas, encajarlas, realizar diferentes construcciones… Esto hace evolucionar y mejorar en varios aspectos y a diferentes niveles a los jugadores: el desarrollo cognitivo (la percepción de las formas y la geometría), el avance físico (el control de los movimientos y coordinaciones, sobretodo de la motricidad fina) y el desarrollo social (las relaciones del entorno emocional). Los jugadores no sólo son niños sino también adultos ya que van evolucionando al igual que los juegos. A medida que la persona va creciendo y avanzando, jugará al mismo tipo de juegos pero con mayor complejidad; de este modo seguirá perfeccionando y aumentando sus aprendizajes. En la moda los sistemas de construcción, relacionados con el montaje de prendas, podrían ir más allá de la costura. En este punto nace mi proyecto, con el fin de generar un nuevo sistema constructivo en el mundo de la moda.

Comentari