Esperes dins la poètica de la ciutat

Esperes dins la poètica de la ciutat Beatriu Gomis

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Pau Vidal

Abstract anglés

A new point of view. Window to. All starts when a new possibility appears. A possibility and, almost, a necessity to generate a new exhibition structure model for the museums by the object essence by Yona Friedman's theory and eventhough because of his object conceptualitzation named iconostase. Along the history, the object had fallen lost into the architecture and, almost, into time. So, we are contemplating a museum beau ideal dipped in an utopia knowedge based in Salir de la exposición (si es que alguna vez habiamos entrado) and, even so, in Martí Manen. That crush on creating the ideal mu seum takes almost the chance to show the poetry of the city abide by the utopia based in Baudelaire and his bohemian flâneur. By the poetry of the city we mean genius loci, the spirit of place. Well, the spirit, the test of time, the memory, the magic; broadly, the sublimity. By ubication, we are taking the public space. The city. The streets. Where you wait and where I've already waited for you. Where we develope our workaday lives. Including the 'waiting outside' moment as an excuse to create a relation between the user and the public space; the public space as a meeting point, as an exhibition support. By the way, you are about to get yourself into a personal route, in an investigation process and, in a particular way, into my imaginary; a shared personal route. In broad strokes, that's what it is: I've been going out with the city, I've been reading about how stranger eyes where feeling the spirit of pace, how they develope a kind of intuition and how I started to impregnate myself into it. How capable I was to pull the brake in fornt of a magic city point. Welcome to x; that's exacty what happens when you wait into the poetry of the city.

Abstract català

Un nou punt de mira. Finestra a. Es planteja la possibilitat i necessitat de generar un nou model expositiu entorn a la idea de Museu. Es parteix de Yona Friedman i de l'essencialisme en l’objecte que trobem en el seu discurs i en els iconostases. Al llarg de la història, l’objecte ha quedat inmers en l’arquitectura, absort e independitzat del temps. Es contempla, doncs, un ideal museístic, banyat d’utopía i fonamentat en Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado) i, òbviament, Martí Manen. Aquest ideal, alhora, contempla la possibilitat d’exposar la poètica de la ciutat a partir d’una utopía establerta per Baudelaire mitjançant el bohemi flâneur. Cal comprendre que per poètica de la ciutat entenem genius loci, l’esperit de l’espai. Bé, l’esperit, el pas del temps, la memòria, la màgia; en fí, la sublimitat. I l’espai públic com emplaçament. La ciutat. Els carrers. On tu esperes i on jo ja t’he esperat. On habitem constantment en el fer del nostre dia a dia. L’acte d’esperar com excusa relacional entre usuari i espai públic. L’espai públic com punt de trobada, com a suport expositiu. Al cap i a la fi , esteu a punt d'en- dinsar-vos en un trajecte personal, en un procés de recerca i, molt peculiarment, en el meu imaginari. Un viatge personal però compartit; si hi aprofundim una mica, no ha estat més que això: he sortit a passejar amb la ciutat, he llegit sobre com altres la veien, com l'observaven i com intuïen coses que a mi, també, em feien posar el fre o l'accelerador, tot depèn del punt de vista amb el que es miri. Benvinguts a x; això és el que passa quan esperes dins la poètica de la ciutat.

Abstract español

Un punto de mira nuevo. Ventana hacia. Se plantea la posibilidad y, a su vez, necesidad de generar un nuevo modelo expositivo entorno a la idea de Museo. Partimos de Yona Friedman y de su esencialismo hacia el objecto, reflejado en su discurso y en su iconostase. A lo largo de la historia, el objeto ha quedado inmerso en la arquitectura, hundido e independizado del tiempo. Se contempla, entonces, un ideal museístico bañado en utopía y fundamentado en Salir de la exposición (si es que alguna vez habiamos entrado) y, por supuesto, Martí Manen. Este ideal, a su vez, contempla la posibilidad de exponer la poética de la ciudad a partir de una utopía establecida por Baudelaire mediante el bohemio flâneur. Cabe comprender que por poética de la ciudad entendemos la expresión genius loci, el espíritu del espacio. Bueno, el espíritu, el paso del tiempo, la memoria, la mágia; en fin, la sublimidad. Y el espacio público como ubicación. La ciudad. Las calles. Donde tu esperas y donde yo ya te he esperado. Donde habitamos constantemente en el hacer de nuestro dia a dia. El acto de esperar como excura relacional entre usuario y espacio público; el espacio público como punto de encuentro, como soporte expositivo. Al fin y al cabo, estáis a punto de introduciros en un trayecto personal, en un proceso de investigación y, muy peculiarmente, en mi imaginario. Un viaje personal aunque compartido; si profundizamos un poco, no ha sido más que eso: he salido a pasear con la ciudad, he leido sobre como otros la veian, como la observaban y como intuia cosas que, a mi, también me hacian poner el freno o e acelerador, todo depende del punto de vista con el que se mire. Bienvenidos a x; esto es lo que sucede cuando esperas en la poética de la ciudad.